Punimet në rrjetin energjetik, KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës nesër

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se më 04.02.2024 do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik.

Si rezultat, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ky është orari sipas rajoneve:

Prishtinë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërpritet:

Dalja 10kV Koliqi (kodi: 14016002) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

Vendet: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10kV Bajçin-Pollatë (kodi: 14000014) prej orës 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet:Buzëllap,Doberdol, Kërpymeh, Metehi, Repë, Pollatë, Dvorisht, Zhiti, Sylevicë, Brecë, Tërnavicë, Marinc, Bradash, Peran, Bajçinë, Murgull, Pakashticë e Poshtme dhe Rr. Vlora.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

3.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J27 dalja nr.5 Pr7-Pr2 (kodi: 19000076) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet: Objektetet “Morina -IB”,”Burimi Com”dhe “Standart Plus”,NPT “Burimi Comerc” 2,NP”Krapi -com”-Faik Krapi, Hoxha, ADK NTSH (objekti banesor),”3B Projekti”sh.p.k.Bekim Rrahmon Canaj, SHPK”Premium Construction”-Fatos Tahiri, SHPK”Lirimi&ACL”-Hysen Haxhaj, Lagjja e Spitalit 3, Bujar Hasani”BTP HOLDING”Sh.P.K,”EURO STIL”SH.P.K. Shefqet Kabashi, Mustaf Javori NPN “NDËRTIMTARI-J”, rr.347.Ukshin Kovaçica 101,336.Lotë Vaku Hyrja -D/1 Nr-1

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, instalimi i mikroswitch-it ne nderpreres për sinjalin e sustes së kurdisjes

4.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J38 MAP-Qendra e Paraburgimit (kodi: 19000083) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Vendet: MAP- Qendra e Paraburgimit.

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, instalimi i mikroswitch-it në ndërprerës për sinjalin e sustës së kurdisjes.

5.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J39 Fabrika e kasetave (kodi: 19000039) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Vendet: Fabrika e Kasetave, Hajvali Vorret, Busia Petroll

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, instalimi i mikroswitch-it në ndërprerës për sinjalin e sustës së kurdisjes.

Ferizaj

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10kV Badovci do të ndërpritet:

Dalja 10kV Janjeva (kodi: 10014011) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Janjeva, Shashkovci, Akllapi, Tërbuvci, Gushtericë e Epërme dhe Shushica.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.

Nga TS 35/10kV Shtërpca do të ndërpritet:

Dalja 10kV Brodi-Gotovusha (kodi: 40044005) prej orës 09:30 deri në ora 14:30.

Vendet: Një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Palojë, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe Brod.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 10 kV Shupkovci I do të ndërpritet:

Dalja 10kV Betonjerka (kodi: 70000104) prej orës 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Rahovë, Zhazhë, Vllahi, Zijaq, Dedi, Zabërgjë, Selac, Maxher, Melenicë, Boletin; Rr.Shemsi Ajeti, Rr.Bislim Bajgora, Kelmend-Lipë, Brigada 141 Mehë Uka, Lisicë, Rr.Kadri Bistrica, Rr.Kemajl Ataturku, Lipë, Rr. e Hekurudhës dhe Rr. Brigada 142.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave të dëmtuara dhe shtrëngimi i përçuesve.

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 10 kV Shupkovci I do të ndërpritet:

Dalja 10kV Betonjerka (kodi: 70000104) prej orës 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Rahovë, Zhazhë, Vllahi, Zijaq, Dedi, Zabërgjë, Selac, Maxher, Melenicë, Boletin; Rr.Shemsi Ajeti, Rr.Bislim Bajgora, Kelmend-Lipë, Brigada 141 Mehë Uka, Lisicë, Rr.Kadri Bistrica, Rr.Kemajl Ataturku, Lipë, Rr. e Hekurudhës dhe Rr. Brigada 142.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave të dëmtuara dhe shtrëngimi i përçuesve.