Punime në sistemin energjetik nga KEDS, vendet ku nesër priten ndërprerje të rrymës

Kompania për shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, ka njoftuar se nesër për shkak të punimeve në sistemin energjetik në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.

Ky do të jetë orari dhe rajonet në të cilat do të ketë intervenime gjatë ditës së nesërme:

Gjilan

1.

TS 35/10(20) kV Artan  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kolonija e Vjetër (Kodi: 60024001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: fshatrat: Jasanovik, Kllobukar (një pjesë), Koloni, Koloni e Vjetër, Koloni e Re, Plavica (një pjesë) dhe Tullar (një pjesë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

TS 110/10(20) kV Kamenica  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000001) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Kopërnica, Hogoshtë, Ploçikë, Desivojsë, Shipashnicë e Ulët, Shipashnicë e Epërme, Trenidell (antenat), Dazhnicë, Kostandincë, Kolloleq, Tërsten, Laçiçë, Vriçevcë, Lisockë, Gjyrishevcë, Zhujë, Air Energy – Kitka, Velegllavë, Marovcë dhe Sotllar).

Arsyeja: Degëzimi Kranidell-A shtylla e thyer, vendosja e 2 shtyllave të drurit 12 m.

Gjakovë

1.

NS 110/10(20)kV Gjakova 2  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terzive  (Kodi: 81000004) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj, Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve në segmentin Rugovë.

Prishtinë

1.

TS 35/10(20) kV Koliq  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grashtic-Radashec (Kodi: 14016001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

TS 110/35/10(20) kV Palaj  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj  (Kodi: 18024001) nga ora 10:00 – 15:00.

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi,  Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovc, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

3.

TS 35/10(20) kV Batllava  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Orllani  (Kodi: 14015002) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2,  Orllani, Vikendicat dhe Te Zahir Pajaziti.

Arsyeja: Revizion i daljes

Prizren

1.

Nga TS 110/10(20)kV Theranda  do  të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabilimenti Sllapuzhan, këto TS do të mbesin pa tension:

TS.10/04 kV Sllapuzhani I  (kodi: 32000007003) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Sllapuzhani II (kodi: 32000007004) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV Bllaca VI lagjja Sukaj (kodi: 32000007005) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Peqani    (kodi: 32000007006) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Duhla Kraishtë (kodi: 32000007007) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Duhla,  B.Qatani (kodi: 32000007008) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Duhël, Lagjje Sopaj (kodi: 32000007009) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Duhël restorant Giri (kodi: 32000007010) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Bllaca V Bajraktare (kodi: 32000007011) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Bllaca I shkolla     (kodi: 32000007012) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Bllaca II Zekollët- Elezaj (kodi: 32000007013) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Bllaca III Kroni  blindë  (kodi: 32000007014) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Bllaca II Lumaj (kodi: 32000007015) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Kyqykët Bllacë (kodi: 32000007031) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Bllacë                (kodi: 32000007032) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Zekollet-Bllacë (kodi: 32000007033) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  N.T.P.Kroni Bllacë (kodi: 32000007034) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  TS Beco           (kodi: 32000007035) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Lagjja Hoxaj- Bllacë (kodi: 32000007036) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Gurthyes DESTANI (kodi: 32000007037) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Duhël     (kodi: 32000007040) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Dulël- Lagjja te xhamia (kodi: 32000007041) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Duhël-lagjja Rafshi (kodi: 32000007042) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS.10/04 kV  Bllacë    (kodi: 32000007045) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet:  Duhël, Bllacë, Gyrthyesi, Lagjet Lumaj, Sopaj, Qatani, Zekollët dhe Kyçykët.

Arsyeja: Pastrim traseje nga vegjetacioni.

2.

TS 110/35/10(20) kV Prizren 1  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bodrumi (Kodi: 30000014) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, dhe Zymi.

Arsyeja: Ndërrimi izolatorëve dhe përforcimi i përçuesve nëpër fusha.

3.

Nga  TS 35/10 KV Dragash  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) nga ora 09:00 – 16:00.

Vendet: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja: Pastrim traseje nga vegjetacioni.

Ferizaj

1.

TS 35/10(20) kV   Shtime  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maksiti  (Kodi: 41046006) nga ora 09:00 – 12:00.

Vendet: rrugët: Ramadan Kumanova (një pjesë), Skender Salihaj (një pjesë), Parku Teknologjik (2 konsumatorë komercial dhe Shtime (2 konsumatorë komercial).

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve, ndërrimi i shkarkuesve të mbitensionit dhe rregullimi i kokave kabllovike.

2.

TS 35/10(20) kV   Shterpca  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi: 40044005) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe Brod.

Arsyeja: Kontrollimi i trafostacioneve, lëshuesve katodik, pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i përçuesve.

3.

Nga TS 110/35/10 kV Lipjan    do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kraishta (Kodi: 41000002) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Rufci I Ri, Rufci I Vjetër, Hallaqi I Vogël, Hallaqi I Madh, Ribar i Vogel, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, Bregu I Zi, Godanci I Epërm dhe Varigoci Kraishta.

Arsyeja: Punë e planifikuar, energjizimi i TS-10/0.4kV kodi 41000002062 me rrjetin e ri sipas projektit Godan Shtime.

4.

Nga  TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Halilaqi (Kodi: 41048003) nga ora 09:00 – 11:00.

Vendet: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja: Bartja e përçuesve në shtyllat e tensionit të mesëm.

5.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Betonit (Kodi: 40041002) nga ora 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja: Punimi i lidhseve kabllovike të tensionit të mesëm.

6.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Gypave (Kodi: 40041010) nga ora 09:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Fabrika e gypave.

Arsyeja: Punimi i lidhëseve kabllovike të tensionit të mesëm.

Pejë

1.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabilimenti Junik nga ora 11:00 deri në ora 14:00,

Pa tension do të mbesin TS 10/0.4kV  me kod: (53000007017, 018,019, 020, 021,022 ,023,024 ,025, 026,027,028,029,030,031,039, 040,041,045, 046,047, 050, 052, 053, 056, 057, 058, 059,)

Vendet: Junik, Prilep, lagjet në Junik, Gjocaj.

Arsyeja: Kontrollimi i rrjeti dhe bartja e përçuesve nga shtylla e dëmtuara në të rejat- lagjja Gacaferi.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Peja 2    do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) nga ora 10:00 – 15:30.

Vendet: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja: Ndarja e daljes 10 kV  nga stabilimenti në dy degëzime.

Mitrovicë

1.

TS 110/10(20) kV   Skenderaj   do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006) nga ora 10:00 – 14:00.

Vendet: Llaushë, Rakinicë, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açarevë.

Arsyeja: Kontrollimi i linjës, pastrimi i trasesë, ndërrimi i izolatorëve.