Foto: Ilustrim

INSTAT: 29 për qind e të dënuarve në Shqipëri janë për çështje droge

Në Shqipëri, 29% e të dënuarve janë për shkak të trafikimit, shitjes dhe prodhim lëndësh  narkotike.

Referuar të dhënave të INSTAT, nga 4956 të burgosur në vitin 2021, 1431 janë vetëm për krime në fushën e drogës.

Ndërsa në vend të dytë renditen të dënuarit për vrasje me 18 % të totalit të të burgosurve në Shqipëri. Ndërsa të dënuarit për vjedhje që zënë 14 % të totalit renditen në vend të tretë.

Referuar të dhënave nga Instituti i Statistikave në Shqipëri 61 % e të dënuarve janë për shkak të krimeve në fushën e drogës, vrasjeve dhe vjedhjeve, ndërsa pjesa tjetër prej 39 % për vepra të tjera penale.

Të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve tregojnë se femrat rezultojnë viktima në krimet seksuale dhe dhunës në familje.

Në vitin 2021, në totalin e personave të dëmtuar për krime kundër personit, femrat përbëjnë 27,8 % të të dëmtuarve dhe përqindja më e madhe e tyre vihet re në krime seksuale, krime kundër moralit dhe dinjitetit si edhe krime kundër fëmijëve, martesës dhe familjes./Telegrafi.com