Aksion simbolik pas miratimit të Rregullores për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Ngacmimi Seksual në UP

Rrjeti i Grave të Kosovës, Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj),  ORCA Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim, si dhe përfaqësues të tjerë nga shoqëria civile, sot kanë organizuar një aksion simbolik me rastin e miratimit e Rregullores për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Ngacmimi Seksual dhe Ngacmimi në Universitetin e Prishtinës

Sipas tyre disa pika të ndryshuara brenda rregullores nuk janë në interesin më të mirë të studentëve.