e-Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Teknologji me TIK – Mësimi: Organizimi i ekspozitës

e- Mësimi

Klasa : 6

Lënda: Teknologji me TIK

Mësimi: Organizimi i ekspozitës