e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Ushtrime: Ndërrimi i vendeve dhe shoqërimit të faktorëve

e- Mësimi

Klasa 5
Lënda: Matematikë
Mësimi: Ushtrime: Ndërrimi i vendeve dhe shoqërimit të faktorëve