e- Mësimi - Klasa 4 - Lënda: Edukatë qytetare- Mësimi:Historia e informacionit

e- Mësimi

Klasa 4
Lënda: Edukatë qytetare
Mësimi: Historia e informacionit