e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Ushtrime: Figurat zëvendësojnë numrat

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Matematikë
Mësimi: Ushtrime: Figurat zëvendësojnë numrat