Gjykata Speciale i fton viktimat për pjesëmarrje në proceset gjyqësore

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Kosovës ka njoftuar për fillimin procesit të pjesëmarrjes së viktimave në dhomat e specializuara të Kosovës.

Duke folur mbi pjesëmarrjen e viktimave Kryetarja Ekaterina Trendafilova tha se “Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë juridiksion mbi krime të rënda, ku përfshihen krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Që të arrihet drejtësi, nuk duhet të harrojmë ata që kanë vuajtur si pasojë e këtyre krimeve. Në gjykatën tonë, viktimave u jepet mundësi të marrin pjesë në procese gjyqësore, në realizimin e drejtësisë”.

Në komunikatë thuhet se personat të cilët mund të provojnë se kanë vuajtur personalisht dëm fizik, mendor apo material si pasojë e drejtpërdrejtë e krimeve të pretenduara që përfshihen në një aktakuzë të konfirmuar, mund të paraqesin kërkesë për pjesëmarrje në procese. Më tej një gjykatës merr vendim nëse parashtruesi i kërkesës mund të marrë statusin e viktimës pjesëmarrëse në DHSK.

“Dhomat e Specializuara të Kosovës janë të përkushtuara që t’u mundësojnë viktimave pjesëmarrjen në procese gjyqësore, me ndihmën e mbrojtësve të viktimave. Zyra e Pjesëmarrjes së Viktimave do të bëjë të gjitha përpjekjet që t’i ndihmojë njerëzit në plotësimin e formularëve të kërkesave, të cilat do të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe konfidenciale”, tha Administratorja Fidelma Donlon.

Sipas njoftimit viktimat pjesëmarrëse në proceset në DHSK do të formojnë një ose më shumë grupe. Secili grup përfaqësohet përmes një avokati që gjithashtu quhet mbrojtës i viktimave. Mbrojtësit e viktimave mund të jenë të pranishëm në seanca gjyqësore dhe i informojnë viktimat gjatë të gjithë procesit gjyqësor.

Mbrojtësit e viktimave u kërkojnë viktimave të shprehin mendimet e tyre, dëgjojnë shqetësimet e tyre dhe ua përcjellin këto mendime e shqetësime gjykatësve përkatës. Viktimat që marrin pjesë në proceset gjyqësore në DHSK kanë disa të drejta ku përfshihen e drejta për njoftim, pranim dhe zhdëmtim.

“Ka rëndësi thelbësore që zëri i viktimave të dëgjohet gjatë të gjithë proceseve të ardhshme. I inkurajoj fuqimisht ata që kanë vuajtur si pasojë e drejtpërdrejtë e krimeve të paraqitura në aktakuza, që të marrin pjesë në këtë proces”, shtoi Prokurori i Specializuar Xhek Smith.

Në Prishtinë sot është arrestuar Salih Mustafa pasi iu konfirmua aktakuza, ndërsa pas arrestimit është dërguar në paraburgim në Hagë.

Sipas aktakuzës ndaj Salih Mustafës, UÇK-ja rrahu kundërshtarë politikë