Dokumentar: Zbatimi i Ligjit të Duhanit

BIRN transmeton dokumentarin se sa zbatohet ligji për duhan në komunat e Kosovës..