Postet nga: Auditim

Auditori: Disa punëtorë të Telekomit kanë pasur qasje në sisteme informative edhe pas ndërprerjes së kontratës së punës

Në analizën e bërë të listës së punonjësve, të cilët kanë ndërprerë kontratën e punës dhe listës së përdoruesve aktiv ...

Diskriminimi në Telekom: Me grada e pozita të njëjta, marrin paga të ndryshme

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se për 84 pozita në Telekomin e Kosovës, punonjësit nuk paguhen njëjtë edhe pse kanë grada të njëjta pë...

Telekomi i Kosovës ka angazhuar 11 punonjës pa konkurs publik

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 11 punonjës për punë dhe detyra specifike, pa shpallur konkurs publik.

Telekomi i Kosovës punësoi një ekspert edhe pse nuk kishte diplomë në fushën e kërkuar

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur mangësi në një proces të rekrutimit në Telekomin e Kosovës.

Telekomi i Kosovës me mbi 16.5 milionë euro humbje në vitin 2020

Ndërmarrja Publike "Telekomi i Kosovës" ka pësuar humbje në vlerë 16,583,000 euro në vitin 2020.

Komuna e Suharekës pagoi parmakët që nuk u vendosën në një urë

Komuna e Suharekës gjatë vitit 2020 ka paguar punë të cilat nuk janë realizuar.

Kompania 'Pastrimi' punësoi 37 persona pa procedura të rekrutimit gjatë vitit 2020

Kompania Rajonale "Pastrimi" sh.a., gjatë vitit 2020 ka angazhuar 37 punonjës me kontrata me afat të caktuar për punë dhe detyra specifike, por këta punonjës mbulonin pozita ...

Lipjan, përfituesit e subvencioneve nuk ofruan dëshmi për mbi 12 mijë euro

Përfituesi i subvencionit KF "Arbëria" nga Dobraja e Madhe në vlerë prej 19,970 euro dhe KF "Ulpiana" në Lipjan 15 mijë euro, kishin sjellë raportet brenda afatit ligjor, por kishte ...