Postet nga: Auditim

Ministria e Mjedisit angazhoi 162 persona me kontrata mbi vepër

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë gjatë vitit 2019 kishte angazhuar 162 persona me kontrata për shërbime të veçanta, sipas të dhënave të publikuara nga ministria e ...

Gjysmë milion euro subvencione të paarsyetuara në Ministrinë e Kulturës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur një varg parregullsish në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në katër vitet e fundit duke i dhënë gjithsej 88 rekomandime.

Auditori gjen se pllakat në sheshin e Vushtrrisë nuk u shtruan sipas kontratës

Dimensioni i pllakave që ishin paraparë të shtroheshin në sheshin e Vushtrrisë në disa vende nuk ishte i njëjtë me dimensionet e parapara në kontratë.

Agjencia e Statistikave të Kosovës pa zyrtar për mbrojtjen e të dhënave

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është pa zyrtar për mbrojtjen e të dhënave siç kërkohet me ligj.

Auditori gjen vonesa rreth një vjet në realizimin e 9 kontratave në Komunën e Vushtrrisë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka evidentuar vonesa në realizimin e 9 kontratave në Komunën e Vushtrrisë të cilat është dashur të përfundonin në vitin 2019.

Komuna e Vushtrrisë punësoi 34 persona me kontrata mbi vepër në vitin 2019

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Komuna e Vushtrrisë e udhëhequr nga Xhafer Tahiri ka punësuar 34 persona me kontrata mbi vepër në vitin 2019 ku 25 prej ...

Komuna e Vushtrrisë pagoi mbi 64 mijë euro nga vendimet gjyqësore në vitin 2019

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur që Komuna e Vushtrrisë në vitin 2019 ka paguar 64,236 euro pas vendimeve gjyqësore.

Komuna e qeverisur nga Xhafer Tahiri subvencionoi me 20 mijë euro përfituesin i cili ishte nën hetime

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Departamenti për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Vushtrrisë të udhëhequr nga Xhafer Tahiri i LDK-së, ka subvencionuar ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!