Postet nga: Auditim

Auditori gjen mangësi në procedimin e pagesave në UP

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur mangësi në procedimin e pagesave nga ana e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” gjatë vitit 2019.

Auditori: Pak nxënës të arsimit profesional mbajnë praktikë në biznese

Nxënësit e arsimit profesional e kanë të vështirë të mbajnë praktikë profesional tek bizneset e vendit.

Komuna e Gjakovës s'u lodh të zbatonte rekomandimet e Auditorit

Komuna e Gjakovës nuk i ka zbatuar nëntë rekomandime të vitit të kaluar nga Auditori.

ShSKUK çoi dëm 104 mijë euro

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK) i ka çuar dëm 104 mijë euro, duke paguar shpenzime procedurale të gjykatës (përmbarimit).

Zvarritja e projektit të efiçiencës nga MZHE-ja

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur që kontrata për implementimin e masave të efiçiencës së energjisë në objektet arsimore, në vlerë e 309,342 euro, e nënshkruar ...

ShSKUK i përshtati specifikat e tenderit për një operator ekonomik

Shërbimi Spitalor i Kosovës ka hartuar specifika teknike duke ju përshtatur markës së caktuar. Këtë e kishte bërë ky institucion në tenderin për “...

Auditori: Agjencia e Privatizimit angazhoi 68 punëtorë me kontrata mbi vepër pa procedura

Agjencia  Kosovare e Privatizimit gjatë vitit 2019 ka angazhuar 68 punonjës me marrëveshje për shërbime të veçanta (kontrata mbi vepër), pa zhvilluar ndonjë procedurë formale të ...

Ministria e Zhvillimit Ekonomik pagoi 18 ish-pjesëtarë të strukturave paralele pa dalë në punë

18 pjesëtarë të ish- "Mbrojtjes Civile"  kanë marrë paga nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik megjithëse nuk ka dëshmi që ata janë paraqitur në vendin e punës.