Postet nga: Auditim

Zbatimi i rekomandimeve të Auditorit në komunën e Shtimes

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) së bashku me Zyrën Kombëtare të Auditimit dhe Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar kanë organizuar debatin për mbë...

Zyra Kombëtare e Auditimit: Komuna e Ferizajt nuk ka dorëzuar raportin e progresit në afat ligjor

Sot është mbajtur debati për zbatimin e rekomandimeve të Auditorit në Ferizaj me qëllim të rritjes së transparencës, llogaridhënies dhe menaxhimin e financave publike.

Komuna e Vushtrrisë me zbatueshmëri të ulët të rekomandimeve

Prokurimi ka dalë të jetë fusha më problematike në Komunën e Vushtrrisë. Në katër vitet e fundit Komuna e Vushtrrisë ka marrë 19 rekomandime për adresim të shkeljeve ...

Tenderët, njolla e zezë në raportin e Auditorit të Komunës së Gjilanit

7 prej 17 rekomandimeve që i ka marrë Komuna e Gjilanit nga Auditori në vitin 2019 kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik. Numri i gjetjeve dhe rekomandimeve në kë...

Auditori gjen mangësi në procedimin e pagesave në UP

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur mangësi në procedimin e pagesave nga ana e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” gjatë vitit 2019.

Auditori: Pak nxënës të arsimit profesional mbajnë praktikë në biznese

Nxënësit e arsimit profesional e kanë të vështirë të mbajnë praktikë profesional tek bizneset e vendit.

Komuna e Gjakovës s'u lodh të zbatonte rekomandimet e Auditorit

Komuna e Gjakovës nuk i ka zbatuar nëntë rekomandime të vitit të kaluar nga Auditori.

ShSKUK çoi dëm 104 mijë euro

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK) i ka çuar dëm 104 mijë euro, duke paguar shpenzime procedurale të gjykatës (përmbarimit).