Postet nga: Auditim

Prizren, dobësitë e përsëritura në menaxhim

Komuna e Prizrenit ka qenë ndër institucionet me më së paku rekomandime të zbatuara në vitet e kaluara. Kjo komunë, në vitin 2017 nuk kishte arrit me zbatuar asnjë rekomandim ...

Shumëfishimi i investimeve kapitale në Kamenicë

Komuna e Kamenicës ka qenë njëra ndër komunat me më së paku investime kapitale në Kosovë. Në vitin 2017, investimet e realizuara ishin vetëm 241 mijë euro ndë...

Rritja e rekomandimeve të Auditorit për Komunën e Shtimes

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur më shumë shkelje në Komunën e Shtimes në vitin 2018 krahasuar me vitin paraprak. Auditori i ka dhënë 17 rekomandimeve kësaj komune ...

Zbatim i lartë i rekomandimeve të Auditorit nga Hortikultura

Ndërmarrja Publike “Hortikultura” e ka përmirësuar opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për pasqyrat financiare, duke marrë opinion të kualifikuar. Ndryshe nga viti 2017, kur kishte ...

Iniciohet auditim i brendshëm në UP, pasi ish-anëtarja e KD-së listoi disa shkelje

Më 20 shkurt, anëtarja e Këshillit Drejtues të UP-së, Laura Kryeziu Selimi ka ofruar dorëheqjen e saj nga kjo pozitë, duke listuar edhe një sërë shkeljesh që ...

Auditori prezanton raportin për shpenzimet në Arsim dhe Infrastrukturë

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), ka prezantuar raportin ‘Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2018-2020 në sektorin e Arsimit dhe të Infrastrukturës’.

Gjilani tre vjet pa inspektor sanitar

Për tre vite, Komuna e Gjilanit nuk ka pasur inspektor sanitar.

Auditori ngritë dyshime për cilësinë e mishit që konsumojmë

Në raportin e auditimit të performancës të vitit 2019 për sigurinë e ushqimit "Rast studimi: produktet e mishit dhe të grurit", të realizuar nga Zyra Kombëtare Auditimit thuhet ...