Postet nga: Auditim

Mosmenaxhimi i projekteve të TI-së në Institutin Bujqësor të Kosovës shkaktoi shpenzime të panevojshme

Në raportin e auditimit Zyra Kombëtare e Auditimit potencon se Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht Instituti Bujqësor i Kosovës, nuk menaxhoi ...

KRU Prishtina nuk ka struktura adekuate dhe plane të qarta për identifikimin e kërkesave të saj në fushën e Teknologjisë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit ‘Prishtina’ nuk ka procedurë për identifikimin dhe specifikimin e kërkesave apo nevojave të Teknologjisë së Informacionit (TI) si dhe nuk ka plan ...

Ujësjellësi ‘Prishtina’ nuk ka mekanizma efektiv për të vlerësuar rrezikun e sigurisë së informacionit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit 'Prishtina' nuk ka ndërmarrë masa e nuk ka zhvilluar mekanizmat e duhur në mënyrë që të siguroj që informacioni të mos ekspozohet ...

Auditori: Ministria për Komunitete dhe Kthim kontraktoi ndërtimin e shtëpive për të kthyerit për 832 mijë euro më shtrenjtë se çmimet e tregut

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Ministria për Komunitete dhe Kthim nuk ka qenë ekonomike gjatë ndërtimit të shtëpive për të kthyerit pasi lidhi ...

KRU ‘Prishtina’ nuk ka kontrata me më shumë se gjysmën e konsumatorëve që marrin shërbime të ujit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit ‘Prishtina’ nuk ka kontrata të lidhura me gjysmën e konsumatorëve për të cilët jep shërbim.

ZKA: Komuna e Podujevës për tri projekte hyri në obligime pa mjete të mjaftueshme

Komuna e Podujevës në tri raste ka iniciuar projekte pa mjete të mjaftueshme të zotuara.

Komuna e Prizrenit punësoi vozitës në QKMF pa u zhvilluar procedurë e re e rekrutimit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Komuna e Prizrenit ka punësuar disa vozitës në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, pa u zhvilluar procedurë e ...

ZKA: Punimet në katër rrugë në komunën e Klinës nuk u kryen brenda afateve të caktuara

Katër kontrata për asfaltimin e rrugëve në komunën e Klinës nuk janë realizuar në pajtim me afatet e përcaktuara.