Postet nga: ZKA

Mbi 405 mijë euro është shuma e pensioneve dhe ndihmave sociale të paguara për personat e punësuar

Mbi 405 mijë euro është shuma e parave që u paguan për pensione dhe ndihma sociale, personave të cilët ishin të punësuar apo realizonin të ardhura.

Gjetjet e Auditorit, 67 dosje dorëzohen në Prokurori të Shtetit

Institucioni i Zyrës Kombëtare të Auditimit ka njoftuar Prokurorin e Shtetit për 67 raste ku dyshohet se përbëjnë elemente të veprës penale.

‘Bashkimi i qytetit’ në Ferizaj ishte inauguruar pa pranim teknik

Ndonëse ishte inauguruar për qytetarë në korrik të vitit të kaluar, projekti, ‘Bashkimi i qytetit të Ferizajt’, nuk kishte pasur pranim teknik të punëve.

Telekomi i Kosovës u dha paga të ndryshme 54 punëtorëve, ani pse kishin pozitë të njëjtë

Në Telekomin e Kosovës, 54 punëtorë të cilët kanë gradë të njëjtë, në fund të muajit nuk e marrin pagën e njëjtë.

Bashkimi i qytetit te Ferizajt

Zyra e auditorit konstaton një sërë shkeljesh në projektin, “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”

Projekti 5.5 milionë eurosh i Komunës së Ferizajt, ‘Bashkimi i qytetit të Ferizajt’ nuk ishte menaxhuar dhe planifikuar mirë gjatë realizimit të tij.

ZKA: Në Telekom 64 pozita mbulohen me Ushtrues Detyre përtej afatit të lejuar

64 pozita brenda Telekomit të Kosovës janë mbuluar me ushtrues detyre në periudhë me të gjatë se gjashtë muaj, që është përtej afateve ligjore.

Në vitin 2021 janë paguar mbi 465 mijë euro për pensionistët e vdekur

Mbi 465 mijë euro pensione janë paguar nga Ministria e Financave për 3,314 persona, edhe pse përfituesit e këtyre pensioneve kishin vdekur.

ZKA: MAShTI subvencionoi OJQ edhe pse nuk kishin ofruar dëshmi që s’janë nën hetime

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur mangësi në procesin e subvencionimit të OJQ-ve nga ana e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit gjatë vitit 2021.