Postet nga: ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit lanson Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Auditimit

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka lansuar sistemin elektronik për menaxhimin e auditimit i quajtur Sistemi Informativ i Auditimit – SITA. SITA është sistem në pronësi të Zyrë...

Komuna e Klinës rrezikon të paditet për shkak të investimeve në prona të pa shpronësuara

Raporti i Auditimit për vitin 2019, për Komunën e Klinës, tregon se kjo komunë rrezikon të përballet me padi në të ardhmen për shkak të ...

Komuna e Vushtrrisë me zbatueshmëri të ulët të rekomandimeve

Prokurimi ka dalë të jetë fusha më problematike në Komunën e Vushtrrisë. Në katër vitet e fundit Komuna e Vushtrrisë ka marrë 19 rekomandime për adresim të shkeljeve ...

Tenderët, njolla e zezë në raportin e Auditorit të Komunës së Gjilanit

7 prej 17 rekomandimeve që i ka marrë Komuna e Gjilanit nga Auditori në vitin 2019 kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik. Numri i gjetjeve dhe rekomandimeve në kë...

Auditori gjen mangësi në procedimin e pagesave në UP

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur mangësi në procedimin e pagesave nga ana e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” gjatë vitit 2019.

MTI kishte të punësuar 68 persona me kontrata mbi vepër gjatë 2019-tës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishte mbuluar pozita të përhershme  me kontrata për shërbime të veçanta më gjatë se gjashtë muaj.

Auditori: Profilet ekzistuese të Arsimit Profesional nuk analizohen nga relevanca

Zyra Kombëtare e Auditorit të Përgjithshëm ka vërejtur mangësi sa i përket analizimit dhe shqyrtimit të relavancës së profileve ekzsituese që ofrohen në ...

Auditori: Kurrikulat e profileve të arsimit profesional s’janë rishikuar nga viti 2013

Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për rishikimin e kurrikulave ekzistuese të profileve që ofrohen në arsimin dhe aftësimin profesional.