I pa verifikuar

Vushtrri Tjetër 2019-05-13 18:05:00

Objekti afarist pa leje nderetimore

Sipas informatave në qytetin tonë është duke u ndërtuar një Objekt Afarist (prej qindra metrave katror), e i cili nuk posedon Ld