I pa verifikuar

Gjilan Shërbime komunale 2020-03-02 15:29:05

Shkelje e Ligjit të MMPH te Kosovës

Në komunën e nn komuna ka shkelur ligjin