I pa verifikuar

Ferizaj Konflikt interesi 2020-09-09 10:54:56

Lidhur me tenderet e shpallura nga Komuna Ferizajit

Tenderi per mirembatje te automjeteve te NN , eshte marrur nga kompania e cila ka pasur oferten per larje te automjeteve jasht me 0.01 cent