e- Mësimi - Klasa 2 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Analizë: Luledielli

e- Mësimi
Klasa 2
Lënda:Gjuhë amtare
Mësimi: Analizë: Luledielli