IBAS është i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës për emetimin e parasë elektronike

IBAS është i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës për emetimin e parasë elektronike, shërbimin e pagesave, transferit të parasë dhe kredive për pagesa. I pari dhe i vetmi i këtij lloji në Kosovë.

Përmes IBAS ju tashmë e keni më të lehtë kryerjen e shumë shërbimeve, falë lehtësisë së përdorimit dhe gamës së madhe të shërbimeve dhe punëve që mund të kryhen ditët e sotme përmes parasë elektronike.

IBAS kësaj here përmes një loje shpërblyese po ofron një telefon të mençur, ku përmes një procedure fare të lehtë ju mund të bëheni fitues të telefonit.

Duke plotësuar vetëm 3 hapa ju mund ta bëni tuajin telefonin që e ofron IBAS.

Rregullat të cilat duhet t’i ndiqni për të fituar telefoni janë këto:

1.Hapni një llogari në IBAS dhe vërtetoni identitetin tuaj, sipas rregullave të IBAS dhe legjislacionit në fuqi;

2. Publikoni IBAS’in tuaj duke fotografuar një nga pamjet e brendshme të aplikacionit IBAS (Screenshot të dritares Fatura, Paguaj apo Transfero) në Facebook, në Instagram apo në LinkedIn dhe dërgoni shtegun e publikimit në IBAS

3. Shpërndani (bëni share) këtë publikim në Facebook (dhe kujdesuni të jetë publik share).

Fituesi ose fituesja do të zgjedhtë përmes ueb faqes NamePicker me live video në Facebook.