Postet nga: Punësimi

'Aksham Pazar' para zgjedhjeve, KEK hap 133 vende pune

Pak para fillimit të fushatës zyrtare për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), ka shpallur konkurs për 133 vende pune.

Sektori publik më i preferuar për punësim sesa ai privat

Sektori privat, edhe pse sipas statistikave është punëdhënësi më i madh në Kosovë, mbetet nën hijen e sektorit publik, i cili vazhdon të jetë më i ...

Telekomi injoron auditorin, asnjë rekomandim i zbatuar nga viti 2017

Në mesin e krizës financiare dhe problemeve të shumta, Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës” është ndër institucionet më të kritikuara nga Auditori i Përgjithshëm.

Auditori: 65 të punësuar në Telekomin e Kosovës përtej afateve ligjore

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 65 të punësuar për punë dhe detyra specifike duke mos respektuar afatin e përcaktuar ...

296 avancimet e dyshimta në Telekom; nga sportelisti në menaxher

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se në vitin 2018 në Telekomin e Kosovës kanë ndodhur 296 lëvizje të stafit prej njërës pozitë ose gradë në një ...

Diskriminimi në Telekom: Me grada e pozita të njëjta, marrin paga të ndryshme

Në raportin e auditimit për vitin 2018 të Telekomit të Kosovës është konstatuar se 61 pozita ku punëtorët nuk paguhen me grada të njëjta për pozitë...

Problemet me punësime dhe punëtorë në Dragash

Auditori ka gjetur parregullsi në angazhimin e stafit me kontrata mbi vepër në Komunën e Dragashit. Në raportin e auditimit për vitin 2018 thuhet se Komuna e Dragashit ...

Bytyqi: Rinia të mos e synojë punësimin në sektorin publik

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka inkurajuar të rinjtë për zgjedhje të kujdeshshme të profesionit.