Postet nga: krpp

Kritikohen Raportet e KRPP-së, OSHP-së e KPM-së

Komisioni për Buxhet dhe Financa kritikoi raportet financiare të Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik (KRPP), Organit Shqyrtues për Prokurim Publik (OSHP), dhe Komisionit të Pavarur për ...

Bosi i Tenderëve të Veriut

Ndërsa komunat e veriut kanë filluar vetëm kohët e fundit të respektojnë kriteret e prokurimit publik të Kosovës, një biznesmen është ngritur mbi çdo tjetër, ...

Raporte Me Gabime për Kontratat

Edhe pse kishte caktuar 15 janarin e këtij viti si afat të fundit për autoritetet kontraktuese që të dorëzojnë raportet vjetore për kontratat, Komisioni Rregullativ i Prokurimit ...

Nuk Dihet sa Autoritete Kanë Dorëzuar Raportin për Kontratat

Më 21 dhjetor të vitit të kaluar Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) në faqen zyrtare të tij kishte kërkuar nga  të gjitha autoritete kontraktuese (AK) që të dërgojnë ...

Prokurimi Online për Zvogëlim Korrupsioni

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP), sot prezantoi fazën e parë e platformës së prokurimit elektronik “Go-Alive”.

Komuna e Vitisë Shpenzoi më Shumë sesa Planifikoi

Shpenzimi i më shumë parave për kontratat që Komuna e Vitisë ka nënshkruar për kryerjen e punëve të ndryshme është bërë i ditur nga Raporti ...