e- Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Personifikimi: "Ariu dhe Fshatari"

e- Mësimi
Klasa 3
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Personifikimi: “Ariu dhe Fshatari”