Postet nga: Zyra Kombëtare e Auditimit

Shtyhet raportimi i AKP-së para Komisionit për Buxhet në lidhje me pronat

Për shkak se nuk ishte prezent kryesuesi i Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), Nazmi Mikullovci, është shtyrë për një ditë tjetër raportimi i AKP-së, para ...

AKP-ja kishte lëshuar pronë shoqërore me qera me çmim 1 cent për metër katror

Me vetëm 1 cent për metër katror Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), kishte lëshuar një pronë shoqërore me qera, në Prizren në vitin 2016.

ZKA: Mbi 800 mijë euro vlera e dëmit nga menaxhimi i pronave shoqërore nga AKP-ja

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), ka gjetur se vlera e dëmit nga menaxhimi i pronave nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), e arrin shifrën e ...

134 auditime të planifikuara për 2022-2023 në institucionet publike

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, ka bërë të ditur se Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), për sezonin e auditimit 2022-2023, ka planifikuar që të kryhen 134 auditime ...

Zyra Kombëtare e Auditimit planifikon t’i realizojë 134 auditime

Zyra Kombëtare e Auditimit ka njoftuar se do të realizojë 134 auditime për vitin 2022-2023.

Burimi: www.pixabay.com

Mbi 1.6 miliard euro vlera e borxhit publik, identifikohet mosefikasitet në shfrytëzimin e huave

Meqenëse arka e shtetit nuk mund të mbushet vetëm nga të hyrat e rregullta, buxheti i Kosovës financohet edhe nga huamarrjet e brendshme dhe të jashtme. Borxhi ...

Në vitin 2021 nuk u shqyrtuan raportet e auditimit të brendshëm të ish-Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht komitetit i auditimi i tij, nuk i ka shqyrtuar raportet e ish-Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale e ...

Klientët mister “XX” dhe “?”, i kanë borxh kompanisë “Pastrimi” mbi 156 mijë euro

Auditori i Përgjithshëm në Kompaninë Regjionale të Mbeturinave "Pastrimi", gjeti që kësaj ndërmarrje publike u kishin borxh klientë për të cilët kompania nuk ka ...