Postet nga: Zyra Kombëtare e Auditimit

Borxhet u rritën për 1.3 milion euro, Komuna e Pejës kurrqysh t’i mbledhë ato

Komuna e Pejës assesi t’i mbledhë borxhet e saj nga qytetarët.

Telashet e Komunës së Rahovecit me tenderë

Dobësi në prokurim, një sërë rekomandimesh për punët që duhen kryer dhe punësimi i personave me kontrata mbi vepër, ishin vetëm disa nga ...

KPMM-ja i zbaton rekomandimet por nuk arriti t’i inkasojë 25 milionë euro borxhe

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) ka arritur t’i zbatojë të gjitha rekomandimet e auditorit gjatë vitit 2018. Përveç kësaj, KPMM-ja nuk ka pranuar asnjë ...

Auditori: Parregullsitë në Komunën e Rahovecit gjatë 2018-ës

Komuna e Rahovecit gjatë vitit 2018 është përballur me sfida dhe parregullsi në fusha të ndryshme, thonë gjetjet e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA).

Auditori: Parregullsitë e Komunës së Podujevës në vitin 2018

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur një varg parregullsish në Komunën e Podujevës për vitin 2018.

Komuna e Rahovecit me shumë parregullsi në angazhimin e stafit me kontrata mbi vepër

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) Ka gjetur se Komuna e Rahovecit në vitin 2018 kishte lidhur marrëveshje për shërbime të veçanta me 9 punonjës.

Komuna që i anashkaloi kriteret për dhënien e subvencioneve

Komuna e Podujevës ka anashkaluar kriteret për dhënien e subvencioneve për organizimin e disa aktiviteteve.

Zyrtarët komunal nuk i përfillin rregullat për shfrytëzimin e veturave

Zyrtarë të Komunës së Rahovecit nuk kanë plotësuar formularët obligues për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare.