Postet nga: Zyra Kombëtare e Auditimit

Institucionet nuk i zbatuan as gjysmën e rekomandimeve të Auditorit

As gjysma e rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm nuk ishin adresuar nga institucionet. Ato nuk kishin plan e as përkushtim për trajtimin të rekomandimeve të dala ...

Shteti shpenzon miliona euro për shërim të qytetarëve në shtetet fqinje

Zyra Kombëtare e Auditmit (ZKA) ka publikuar Raportin e Auditimit të Programit për Trajtim Mjekësor që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë.

Shteti mbi 300 milionë euro borxhe bizneseve dhe qytetarëve

Raporti i Auditimit për vitin 2019 nga Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se shteti i ka borxh bizneseve dhe qytetarëve mbi 300 milionë euro.

Auditori: Tri Gjykata Themelore nuk dhanë sqarime për zbatimin e rekomandimeve

Në vitin 2018, para Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike ishte prezantuar raporti i auditorit për efikasitetin e menaxhimit të lëndëve civile. Ish kreu i Gjykatë...

Qytetarët e bizneset, 637 milionë euro borxhe shtetit

637 milionë euro borxhe ndaj shtetit janë evidentuar nga Raporti i Vjetor i Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Borxhet e ndjekin ‘këmba këmbës’ buxhetin e Ministrisë

Edhe në raportin e Auditimit për vitin 2019, për Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR), Auditori dha opinion të pa modifikuar, ku sipas raportit, pasqyrat financiare ...

Gjetjet e Auditorit për Ministrinë e Bujqësisë: 88 punonjës me kontrata mbi vepër

Raporti i Auditorit për Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  evidenton se ky dikaster qeveritar  ka angazhuar gjithsej 88 zyrtarë përmes marrëveshjeve për shërbime ...

Ministria e Bujqësisë vonoi pagesat ndaj fermerëve, obligimet kalojnë 8 milionë euro

Raporti i Auditorit për dikasterin qeveritar të bujqësisë në Kosovë, bën të ditur se Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, vitin 2019 e përmbylli me 8,232,624 ...