Postet nga: Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporë

ZKA: Disa misione diplomatike dhe konsullore tejkaluan shpenzimet, nuk i arsyetuan me fatura

Disa misione diplomatike dhe konsullore të Kosovës kanë pasur tejkalim të shpenzimeve të lejuara gjatë vitit 2022 dhe nuk kanë dhënë arsyetim përse e kanë bërë atë.

ZKA: MPJD nuk menaxhoi mirë donacionin mbi 6 mijë euro për mësimin plotësues në Gjermani

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), ka gjetur se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) nuk e ka menaxhuar mirë një donacion për mësimin ...

Auditori gjen mangësi në procedurat e prokurimit në MPDJ

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur mangësi në procedurat e prokurimit në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD).

Auditori: Disa ambasadorë tejkaluan shpenzimet e qirasë

Ambasadorët e Kosovës në Katar, Mbretërinë e Bashkuar, Washington dhe në Paris kanë tejkaluar limitet e shpenzimeve të qirasë, thekson Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA).

ZKA rekomandon Ministrinë e Punëve të Jashtme të jetë transparente ndaj kërkesave për qasje në dokumente publike

Zyra Kombëtare e Auditimit në raportin për vitin 2022 për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPDJ) ka përmendur mungesën e transparencës ...

Auditori: MPJD ka pasur vonesa në raportim të shpenzimeve nga Misionet Diplomatike dhe Konsullore

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në raportin për vitin 2022 për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka gjetur se kjo ministri ka pasur vonesa ...

ZKA: MPDJ ia kompensoi dy punëtoreve pushimin e lehonisë edhe për një muaj shtesë

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) kishte kompensuar edhe për një muaj shtesë dy punëtore që kishin qenë në pushim të lehonisë.

MPJ: Tre policët në Serbi janë të privuar nga ushqim dhe uji, njëri ka nevojë për kujdes mjekësor

Shefi i kabinetit të ministres Donika Gërvalla, Sharr Jakupi, ka thënë se tre policët e kidnapuar nga forcat serbe, e që janë lënë në paraburgim në ...