Postet nga: Tatimi në Pronë

Nëse nuk paguhet tatimi në pronë në Prizren deri në fund të qershorit pason dënimi

Komuna e Prizrenit ka njoftuar të gjithë tatimpaguesit e Komunës së Prizrenit se pagesa e Tatimit në Pronë për këstin e parë të vitit 2018, do të pë...

Drejtoria e Financave në Gjilan apelon për pagesat e faturave të tatimit në pronë

Drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa në Komunën e Gjilanit, Zijadin Maliqi, ka mbajtur sot konferencë me gazetarë, në të cilën ka paraqitur punën që ë...

Zyra Kombëtare e Auditimit e shqetësuar me sistemin e mbledhjes së tatimit në pronë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka shprehur shqetësimin e saj për mosefikasitetin e sistemit informativ të mbledhjes së të hyrave nga tatimi në pronë (SITP).

Kryetari i Vitisë Fton Qytetarët ta Ndjekin Shembullin e Tij për ta Paguar Tatimin në Pronë

Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, zëvendëskryetari Hasan Aliu si dhe drejtorët e drejtorive komunale, kanë kryer sot obligimet financiare të Tatimit në Pronë.

Në Gjilan Fillon Shpërndarja me Postë e Faturave të Tatimit në Pronë

Drejtoria për Buxhet dhe Financa e Komunës së Gjilanit ka nisur sot shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë përmes Postës së Kosovës pë...

Tokat do të Klasifkohen për Tatimin në Pronë

Sipas Ministrisë së Financave dhe Agjensionit Suedez Tatimor në aspektin afatgjatë një vlerë zyrtare e llogaritur e tokës së bashku me të  dhënat e verifikuara të shitblerjeve do ...

Së Shpejti do të Paguhet edhe Tatim për Tokë

Me ndryshimet në Ligjin për Tatimin në Pronë parashihet që përveç tatimit në objekte qytetarët e vendit do të paguajnë edhe tatim për tokën.

Nga Sot, Tatimi në Pronë Paguhet Edhe në Postë e Bankë

Nga sot ka filluar aplikimi i shërbimit elektronik  për Tatimin në Pronë ‘E-Fatura’.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!