Postet nga: Tatimi në Pronë

Hamza: Tatimi në toka një nga reformat më të rëndësishme për komunat

Në takimin e Komitetit Drejtues të projektit 'Pro Tax 2'  u vlerësuan lart rezultatet e arritura, me theks të veçantë implementimin e tatimit në toka, si një nga ...

Gjilani u jep 15 ditë afat borxhlinjve të tatimit në pronë

Komuna e Gjilanit ka bërë të ditur se borxhlinjve të tatimit në pronë të kësaj komune u është dhënë afat 15 ditë për t’i shlyer borxhet.

Nëse nuk paguhet tatimi në pronë në Prizren deri në fund të qershorit pason dënimi

Komuna e Prizrenit ka njoftuar të gjithë tatimpaguesit e Komunës së Prizrenit se pagesa e Tatimit në Pronë për këstin e parë të vitit 2018, do të pë...

Drejtoria e Financave në Gjilan apelon për pagesat e faturave të tatimit në pronë

Drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa në Komunën e Gjilanit, Zijadin Maliqi, ka mbajtur sot konferencë me gazetarë, në të cilën ka paraqitur punën që ë...

Zyra Kombëtare e Auditimit e shqetësuar me sistemin e mbledhjes së tatimit në pronë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka shprehur shqetësimin e saj për mosefikasitetin e sistemit informativ të mbledhjes së të hyrave nga tatimi në pronë (SITP).

Kryetari i Vitisë Fton Qytetarët ta Ndjekin Shembullin e Tij për ta Paguar Tatimin në Pronë

Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, zëvendëskryetari Hasan Aliu si dhe drejtorët e drejtorive komunale, kanë kryer sot obligimet financiare të Tatimit në Pronë.

Në Gjilan Fillon Shpërndarja me Postë e Faturave të Tatimit në Pronë

Drejtoria për Buxhet dhe Financa e Komunës së Gjilanit ka nisur sot shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë përmes Postës së Kosovës pë...

Tokat do të Klasifkohen për Tatimin në Pronë

Sipas Ministrisë së Financave dhe Agjensionit Suedez Tatimor në aspektin afatgjatë një vlerë zyrtare e llogaritur e tokës së bashku me të  dhënat e verifikuara të shitblerjeve do ...