Postet nga: Shpenzimet

Shuma që deputetët shpenzuan për udhëtime në vitin 2020 (DOKUMENT)

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.

Mbi 100 mijë euro i shpenzuan deputetët për udhëtime në vitin 2021 (DOKUMENT)

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.

Shuma që deputetët shpenzuan për udhëtime në vitin 2018

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.

Shpenzimet e deputetëve në udhëtime në vitin 2017

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.

Mbi 90 mijë euro i shpenzuan deputetët për udhëtime në vitin 2016 (DOKUMENT)

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.

Totali i shpenzimeve të deputetëve për udhëtime në vitin 2015

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.

Shuma totale që shpenzuan deputetët për udhëtime në vitin 2014

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.

Shpenzimet e deputetëve për udhëtime në vitin 2012

Kuvendi i Kosovës ka bërë publike shpenzimet e udhëtimit të deputetëve për periudhën 2011-2021.