Postet nga: auditori

Komuna e Skenderajt nënshkroi një kontratë pa pasur buxhet të mjaftueshëm

Zyra e Auditorit ka gjetur se Komuna e Skenderajt ka nënshkruar një kontratë në vitin e kaluar pa pasur mjete financiare të mjaftueshme.

Shkeljet e Komunës së Skenderajt në tenderë e në menaxhim të kontratave

Zyra Kombëtare e Auditorit (ZKA) ka hasur disa mangësi në menaxhimin e kontratave dhe procesin e prokurimit nga ana e Komuna e Skenderajt.

Auditori: Në vitin 2019 MASh pagoi 134 mijë euro paga për punëtorët që nuk dolën në punë

134 mijë euro paga janë dhënë nga Ministria e Arsimit edhe në vitin 2019 për 32 punëtorët që nuk dolën në punë.

Auditori: Kurrikulat e profileve të arsimit profesional s’janë rishikuar nga viti 2013

Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për rishikimin e kurrikulave ekzistuese të profileve që ofrohen në arsimin dhe aftësimin profesional.

Tenderomani, Skenderaj pagoi për punë të pakryera në renovime të shkollave

Zyra e Auditorit ka gjetur se Komuna e Skenderajt në dy kontrata kishte bërë pagesat ndonëse nuk ishin kryer shërbimet e parapara sipas kontratës.

Auditori: Në Institutet Rajonale të Shëndetit Publik janë bërë pagesa mbi 10 euro përmes arkës

Në bazë të Rregullës Financiare për të hyrat, të gjitha pagesat prë shërbime në lartësi mbi 10 euro, duhet të bëhen përmes bankave.

Auditori: MPB ka punësuar kandidat pa i plotësuar kriteret

Zyra Kombëtare e Auditorit, në raportin e publikuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme ka vërejtur se në këtë ministri ka persona të punësuar ...

Auditori: Komuna e Gjakovës punësoi 74 persona me kontratë mbi vepër, rrezikoi punësimin e personave meritorë

Komuna e Gjakovës ka angazhuar 74 punëtorë me kontratë për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta.