Postet nga: auditori

Ministria që i ka 159 milionë euro borxh tek qytetarët

Shteti ia ka borxh 159 milionë euro qytetarëve. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë që është e ngarkuar për shpronësimin e pronave private për realizimin e ...

Shkeljet 'Inovative' nga Ministria e Inovacionit

Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë është themeluar në vitin 2017 me qëllim që tu ndihmojë  bizneseve të reja, të investojë në inovacion dhe ndërmarrësi.

5,320 euro pagesa të dyshimta, universiteti thotë se auditori keqinterpretoi rregulloren

Auditori i Përgjithshëm ka konstatuar se 19 senatorët e Universitetit të Gjilanit kanë pranuar pagesa përkundër që katër muaj nuk kishin mbajtur asnjë mbledhje të ...

Çalimet e Ministrisë së Mbrojtjes në prokurim

Nga viti 2014 deri në vitin 2017, në Ministrinë e Mbrojtjes (atëherë Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës), Auditori ka gjetur vonesa në disa faza të aktivitetit të ...

Gjetjet skandaloze të Auditorit në Ujësjellësin e Prizrenit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka dhënë opinion të kundërt për pasqyrat financiare të Kompanisë rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor- Prizren”. Ky opinion jepet në ...

Ujësjellësi i Prizrenit anashkalon Ligjin e Prokurimit për blerjet e imëta

Kompania e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren e ka shmangur Ligjin e Prokurimit Publike për blerjet e imëta që i ka realizuar.

29 zyrtarë marrin paga pa dalë asnjë ditë në punë

Bazuar në marrëveshjen së Brukselit, dhe shuarjes së ashtuquajturës “mbrojtje civile” në veri të vendit, Qeveria e Kosovës kishte marrë vendim të punësojë persona nga komuniteti ...

Shpenzimi i parregullt i 7,144 eurove nga Ministria e Mjedisit

Një shpenzim të parregullt e ka gjetur Auditori në ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Kjo ministri, në kundërshtim udhëzimin administrativ për udhëtime zyrtare i ...