Postet nga: auditori

Burimi: www.pixabay.com

Mbi 1.6 miliard euro vlera e borxhit publik, identifikohet mosefikasitet në shfrytëzimin e huave

Meqenëse arka e shtetit nuk mund të mbushet vetëm nga të hyrat e rregullta, buxheti i Kosovës financohet edhe nga huamarrjet e brendshme dhe të jashtme. Borxhi ...

Kryesuesi i Bordit të Postës: Donacioni im për Vetëvendosjen ishte vetëm 50 euro

Në janar të këtij viti KALLXO.com kishte raportuar se donatori i Lëvizjes Vetëvendosje, Fadil Bejta ishte emëruar kryesuesi i Bordit të Postës së Kosovë...

LIVE - Posta e Kosovës

Në emisionin #KallxoPernime po diskutohet për gjendjen e Postës së Kosovës dhe për raportin e Auditorit për këtë vit për këtë ndë...

Auditori identifikon mangësi në sistemin e menaxhimit të 83 mijë pagave në sektorin publik

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se procesi i ekzekutimit të pagave si dhe sistemi që menaxhon këtë proces ka nevojë për përmirësim, me ...

58 menaxherë e udhëheqës në RTK, ishin liruar nga evidentimi për vijushmërinë në punë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur mungesë evidencash për vijueshmërinë në punë të stafit në Radio Televizionin e Kosovës. Sipas raportit, ZKA për tetë punë...

Auditori: MKRS me avanse të pambyllura nga 2010 për udhëtime zyrtare  

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur parregullsi në mbylljen e avanseve të udhëtimeve zyrtare në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Auditori: Malisheva përdori fondet e projekteve për qëllime të tjera

Komuna e Malishevës gjatë vitit 2021 ka ekzekutuar pagesa për projekte të ndryshme nga buxhetet e projekteve të tjera.

ZKA: Malisheva pagoi mbi 1 milion euro në procedura përmbarimore/gjyqësore

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur dobësi në menaxhimin dhe raportimin e obligimeve dhe kostot e procedurave përmbarimore nga ana e Komunës së Malishevës gjatë ...