Postet nga: Prokurimi Publik

Komuna e Ferizajt me shkelje të shumta nëpër tenderë

Komuna e Ferizajt është ndër institucionet që në 2018 ka marrë më së shumti rekomandime nga Auditori për të adresuar lëshimet e shkeljet në këtë komunë.

Shmangia e procedurave të prokurimit për blerjet nën 1 mijë euro nga 'Hortikultura'

Auditori ka gjetur se Ndërmarrja Publike "Hortikultura", në të cilën aksionare është Komuna e Prishtinës, ka shmangur procedurat e prokurimit në disa prej blerjeve nën 1 mijë ...

Raporti i Progresit tregon ngecjen e prokurimit publik në Kosovë

Prokurimi publik është njëra ndër fushat në të cilat Komisioni Evropian ka listuar ngecjet e Kosovës gati në të gjitha fazat e saj.

O'Connell: Prokurimi publik një prej sektoreve më problematik në Kosovë

Kryetari i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP), Blerim Dina dhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O'Connell kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që ka për ...

Komuna e Vushtrrisë me performancën më të mirë në prokurimin publik

Sipas raportit të organizatës Democracy Plus (D+), “Matësi i performancës në prokurim publik”, komuna e Vushtrrisë ka rezultuar me performancën më të mirë në prokurimin publik.

Komuna e Mitrovicës vlerësohet për transparencë në Prokurimin Publik

Komuna e Mitrovicës është cilësuar komuna më transparente për gjashtëmujorin e parë në Prokurim publik për vitin 2018 sipas raportit të Institutit Demokratik të Kosovës (...

Ardian Gjini: Disa kompanive në Gjakovë shumë shpejt do t’u shkëputen kontratat

Kryetari i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini tha se Kosova ka avancuar shumë në analizë të sistemit të prokurimit.

Publikohet raporti i monitorimit të prokurimit publik nga USAID dhe BIRN

Drejtoresha e Zyrës për Demokraci dhe Qeverisje të USAID-it Christina Davies, së bashku me anëtarin e Bordit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik Sami Ukën dhe ...