Postet nga: Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik(KRPP).