Postet nga: Gratë dhe prona

Lufta për pronën

 

Respektimi i barazisë nga profesorët e së drejtës

Nga 39 profesorë, asistentë profesorë të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës të kontaktuar nga KALLXO.com, vetëm 5 prej tyre kanë deklaruar që posedojnë ndonjë pronë të paluajtshme të ...

Gratë midis shtypjes, pabarazisë dhe suksesit individual

Ky 8 mars i vitit 2020 i ka gjetur gratë e Kosovës më së miri të përfaqësuara deri më tani në pozitat udhëheqëse në vend.

A kanë ministrat e ri prona në emër të përbashkët me bashkëshortët e tyre?

Nga të dhënat e siguruara nga hulumtimi i KALLXO.com rezulton se nga 15 ministrat e qeverisë së re, vetëm katër prej tyre posedojnë prona të paluajtshme të ...

Noterët: Trend pozitiv i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve

Në disa bashkëbiseda të cilat BIRN-i i ka zhvilluar me noterë nëpër komuna të ndryshme të Kosovës, ata kanë deklaruar se vitet e fundit është shë...

Betejat e gjata ligjore të grave kosovare për të realizuar të drejtën në pronë

Qytetarëve të Kosovës po u duhet të presin me vite të tëra për të fituar të drejtat e tyre në pronë. E gjithë kjo si rezultat ...

Kosovë: 50% e pronës është e regjistruar në emër të të vdekurve

Pesë njerëz janë vrarë vetëm në muajin shtator për shkak të konflikteve për prona. Të dhënat tregojnë se tetë vite një gruaje i duhen pë...

Vetëm 35 nga 1 mijë e 304 gratë e pushtetarëve kanë pronë

Hulumtimi i fundit i BIRN-it tregon se vetëm 35 nga 1.304 zyrtarë të lartë të Kosovës posedojnë pronë të regjistruar në emër të përbashkët me bashkëshorte.