e-Mësimi - Klasa 8 - Lënda: Gjeografi – Mësimi: Nevojat e popullsisë dhe ruajtja e mjedisit

e- Mësimi

Klasa : 8

Lënda: Gjeografi

Mësimi: Nevojat e popullsisë dhe ruajtja e mjedisit