Postet nga: Zyrën Kombëtare të Auditimit (ZKA)

Mbi 181 milionë euro me tenderë, kontratat KEK-ut i nënshtrohen ‘rëntgenit’ të Auditorit

Prodhuesi i rrymës në vend, KEK-u, shoqëri aksionare, pronare e së cilës është shteti, ka filluar të auditohet. Kontratat e lidhura nëpërmjet tenderëve shuma ...

"Fluturimi" i parasë publike për luksin në qiell

Ministria e Punëve të Jashtme doli të jetë institucioni që shpenzoi më shumë paranë publike për komoditet dhe cilësi në udhëtimet me aeroplan, e thënë ...

MPJ pagoi bileta aeroplani në vlerë mbi 3,300 euro për mysafirin që nuk erdhi

Dy bileta në vlerë mbi 3,300 euro ish rezervuan nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës për mysafirin nga Afrika, i cili nuk erdhi.

Mbi 5.2 milionë euro pagesa me gjykatë për shpronësime

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm bën të ditur se përmes vendimeve gjyqësore për shpronësime në vitin e kaluar, në emër të dikasterit ...

Mbi 70 % e pronave të Komunës, shfrytëzohen pa kontrata valide

Nga gjithsej 109 prona apo toka që evidentohen në regjistrin e Komunës dhe janë pronë e komunës, Auditori gjeti se 77 prej tyre shfrytëzohen me kontrata të skaduara që ...

Komuna kurrsesi t’i mbledh borxhet, kalon 2 milionë euro shuma e tyre

Borxhet e qytetarëve ndaj Komunës së Dragashit deri vitin 2020, arritën në 2,029,219 euro. Borxhi kryesisht i përket tatimit në pronë, taksës komunale në biznese dhe shfrytë...

Auditori konstaton se nuk janë zbatuar sa dhe si duhet dispozitat ndëshkuese ndaj gurëthyesve

Katër institucione të vendit, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, Komisioni për Miniera dhe Minerale, Komuna e Pejës dhe ajo e Malishevës, kanë qenë pjesë e auditimit ...

Komuna e Pejës pranon më pak rekomandime nga Auditori

Përgjatë periudhës gjashtë vjeçare, komuna e Pejës pati raste ku nuk arriti t’i respektoj si duhet disa ligje si: ligjin për Buxhetin e Kosovë...