Postet nga: Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)

KPMM: Aktivitetet minerare të pajisen me leje mjedisore në fazën testuese

Të gjitha aktivitetet e gurthyesve në Kosovë nuk kanë leje mjedisore, ndërsa sipas ekspertëve dhe auditorit, ndikimi i tyre në mjedis është shumë i madh.

Auditori konstaton se nuk janë zbatuar sa dhe si duhet dispozitat ndëshkuese ndaj gurëthyesve

Katër institucione të vendit, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, Komisioni për Miniera dhe Minerale, Komuna e Pejës dhe ajo e Malishevës, kanë qenë pjesë e auditimit ...

KPMM-ja i konfiskon mjetet nga bizneset, por nuk e bën rikultivimin e tokës

Rikultivimi i zonave ku janë shfrytëzuar mineralet, sipas Auditorit nuk bëhet si duhet dhe mbetet sfidë për KPMM-në si në aspektin e sigurisë dhe ndikimit në ambient.

Komunat po blejnë zhavorr e rërë që nxirret ilegalisht nga lumenjtë e Kosovës

Kryeinspektori i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, Fatmir Gërguri, ka zbuluar se komunat në Kosovë furnizohen me zhavorr që është i nxjerrë ilegalisht nëpër ...

KPMM jep detaje për dy viktimat dhe tre punëtorë të lënduar në minierë

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), është deklaruar për rastin tragjik që ndodhi sot në minierën e Novobërdës.