Postet nga: Konkurse

Anulimi i dy konkurseve, nxënësit e 6 shkollave në Vushtrri humbën rreth 300 orë mësimi

Anulimi i dy konkurseve për mësimdhënës të lëndës së kimisë në Komunën e Vushtrrisë ka bërë që nxënësit e gjashtë ...

Anulohen disa pozita të konkursit për mësimdhënës në Prishtinë, shkak mungesa e kualifikimit

Komuna e Prishtinës ka anuluar konkursin për mësimdhënës në disa lëmi, si shkak i mosplotësimit të kushtit ligjor për kualifikim përkatë...

Komuna e Mitrovicës anulon disa konkurse me arsyetimin se është fushatë zgjedhore

Komuna e Mitrovicës ka njoftuar se ka anuluar disa konkurse për pozita të ndryshme të shpallura gjatë muajit korrik dhe gusht me arsyetimin e situatës me pandeminë ...

Komuna e Prizrenit hap konkurs për afro 70 vende pune në arsim

Komuna e Prizrenit ka hapur konkurs për afro 70 pozita të lira të punës në sektorin e arsimit.

Qeveria hap konkurse për bordet e tri ndërmarrjeve publike

Qeveria e Kosovës ka hapur konkurset për zgjedhjen e anëtarëve të bordeve të tri ndërmarrjeve publike, “Postës së Kosovës”, Sh. A., Kompanisë Rajonale ...

Ministria e Ekonomisë me standarde të dyfishta, lejon Bordin e përkohshëm të zgjedh kryeshefin e Postës

Bordi i përkohshëm i Postës së Kosovës po vazhdon me procedurat e përzgjedhjes së zyrtarëve të lartë të kësaj ndërmarrje, bazuar në ...

Sindikata e RTK-së: Konkursi për drejtor të shërbimeve të përbashkëta po procedohet në mënyrë të kundërligjshme.

Kryesia e Sindikatës së RTK-së përmes një komunikate ka reaguar lidhur me pozitën si drejtor i Financave, Administratës dhe zyrës ligjore në RTK.

Komuna e Prishtinës diskualifikoi kandidaten për mësimdhënëse pasi ka nivelin Bachelor në kolegj privat

Kuvendi Komunal i Komunës së Prishtinës më 3 korrik ka hapur konkurs për pranim të mësimdhënësve në shkolla të ndryshme.