Postet nga: Komisioni për ekonomi

Sekretariati i Energjisë kërkon kalimin nga tarifat nxitëse në ankande te burimet e ripërtërishme

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, ka prezantuar “Raportin Implementues 2019 nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë”, para Komisionit parlamentar për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndë...

Sekretariati i Energjisë kritikon ZRrE-në për moshapjen e tregut të energjisë

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, ka prezantuar “Raportin Implementues 2019 nga Sekretariatit i Komunitetit të Energjisë”, para Komisionit parlamentar për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndë...

Alarmi i Sekretariatit të Energjisë për mungesën e bordit të KOSTT-it

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, ka prezantuar “Raportin Implementues 2019 nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë”, para Komisionit parlamentar për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndë...

Drejtori i Sekretariatit të Energjisë kundër ndërtimit të Termocentralit 'Kosova e Re'

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac ka prezantuar “Raportin Implementues 2019 nga Sekretariatit i Komunitetit të Energjisë”, para Komisionit për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrë...

Komisioni për Ekonomi fton ZRrE-në për të diskutuar për çmimin e energjisë elektrike

Në mbledhjen e Komisionit për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrësi dhe Investime Strategjike u propozua që të ftohet në takim Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRrE) ...