Postet nga: Janez Kopac

Hapja e tregut shkakton rritje të çmimit të rrymës

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, ka prezantuar raportin e implementimit për Kosovën më temë “Rruga e Kosovës drejt integrimit evropian të energjisë: Gjendja ...

ZRrE ndër rregullatorët më të dobët sipas Sekretariatit të Energjisë

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, ka prezantuar "Raportin Implementues 2019 nga Sekretariatit i Komunitetit të Energjisë", para Komisionit parlamentar për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndë...

Sekretariati i Energjisë kërkon kalimin nga tarifat nxitëse në ankande te burimet e ripërtërishme

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, ka prezantuar “Raportin Implementues 2019 nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë”, para Komisionit parlamentar për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndë...

Alarmi i Sekretariatit të Energjisë për mungesën e bordit të KOSTT-it

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, ka prezantuar “Raportin Implementues 2019 nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë”, para Komisionit parlamentar për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndë...

Drejtori i Sekretariatit të Energjisë kundër ndërtimit të Termocentralit 'Kosova e Re'

Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac ka prezantuar “Raportin Implementues 2019 nga Sekretariatit i Komunitetit të Energjisë”, para Komisionit për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrë...

Donacioni i Ftohtë në Gjakovë

Donacioni i Ftohtë në Gjakovë

Qeveria e Kosovës rrezikon të humbë një investim prej 12 milionë eurosh për efiçiencë të energjisë në ngrohtoren e Gjakovës.