Postet nga: Gjetjet e ZKA-se

Instituti GAP: Përkundër granteve dhe subvencioneve në bujqësi, nuk janë arritur rezultatet e pritura

Instituti GAP sot prezantoi gjetjet e raportit të "Ndikimit të subvencioneve dhe granteve në prodhimin bujqësor".

Kompania 'Pastrimi' punësoi 37 persona pa procedura të rekrutimit gjatë vitit 2020

Kompania Rajonale "Pastrimi" sh.a., gjatë vitit 2020 ka angazhuar 37 punonjës me kontrata me afat të caktuar për punë dhe detyra specifike, por këta punonjës mbulonin pozita ...

Kompania “Pastrimi” faturon më shumë konsumatorë sesa që i ka në kontratë me Komunën e Prishtinës

Kompania rajonale “Pastrimi” ka numër më të madh të konsumatorëve të faturuar nga sa parashihet me kontratë.

Klina nuk lëshoi fatura për qiratë me vlerë mbi 72 mijë euro

Komuna e Klinës nuk ka lëshuar fatura për qiratë e që kapin vlerën e mbi 72 mijë eurove si dhe nuk ka lidhur kontratë me një shfrytë...

Lipjan, përfituesit e subvencioneve nuk ofruan dëshmi për mbi 12 mijë euro

Përfituesi i subvencionit KF "Arbëria" nga Dobraja e Madhe në vlerë prej 19,970 euro dhe KF "Ulpiana" në Lipjan 15 mijë euro, kishin sjellë raportet brenda afatit ligjor, por kishte ...

Rreth 5 milionë euro borxhi ndaj Komunës së Lipjanit

Borxhi ndaj Komunës së Lipjanit në vitin 2020 e kap vlerën e 4,8 milionë eurove. Pjesa më e madhe e këtij borxhi përbëhet nga tatimi në pronë ...

Komuna e Lipjanit shpenzoi paratë e ndara për COVID-19 në mirëmbajtje të rrugëve

Komuna e Lipjanit ka shpenzuar buxhetin e ndarë nga qeveria për situatën me COVID-19 në obligime tjera.

Ministria e Mjedisit tejkaloi vlerën e kontratës mbi 6 mijë euro

Zyra Kombëtare e Auditimit gjatë vitit 2019 ka gjetur se Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka tejkaluar një kontratë në një shumë prej më shumë se 6 mijë euro.