Postet nga: Gjetjet e ZKA-se

Borxhi ndaj Komunës së Pejës u rrit mbi 1 milion e 600 mijë euro më 2022

Në vitin 2022 borxhi ndaj Komunës së Pejës u rrit për 1 milion e 681 mijë e 237 euro.

Kastrati: Auditorja e Përgjithshme nuk e ka publikuar raportin e vitit 2018 për RTK-në

Ish-drejtori i Radiotelevizionit të Kosovës (RTK), Ngadhnjim Kastrati, në emisionin “Kallxo Përnime” ka thënë se Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, nuk e ka publikuar raportin e ...

Pas publikimit të raporteve të auditimit, bordi i RTK-së thotë se do t'i adresojë gjetjet

Ditë më parë Zyra Kombëtare e Auditimit publikoi raportin e auditimit të pasqyrave financiare dhe atë të performancës për Radio Televizionin e Kosovës, ku ishin evidentuar ...

Auditori konstatoi punësime të kundërligjshme nga Komuna e Gjilanit

Komuna e Gjilanit gjatë vitit 2021, sa udhëhiqej nga Lutfi Haziri kishte angazhuar persona me kontratë për shërbime të veçanta, pa i respektuar procedurat e prokurimit publik.

Niveli qendror dhe komunat nuk kanë mjaft burime njerëzore për reagim ndaj situatave emergjente

Niveli qendror dhe lokal nuk kanë arritur të sigurojnë burimet njerëzore dhe teknike të mjaftueshme për reagim ndaj situatave emergjente/vërshimet.

Për parandalimin e situatave emergjente ende reagohet me planin e vitit 2010

Këshilli i Sigurisë së Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk kanë arritur të përditësojnë dokumentet strategjike për reagim dhe menaxhim të situatave ...

AME nuk ka ripërtërirë të dhënat historike për fatkeqësitë në nivel vendi që nga viti 2016

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME) nuk ka arritur që të rivlerësojë dhe përditësojë dokumentet për vlerësimin e rreziqeve dhe të dhënat historike mbi ...

Komuna e Prishtinës nuk i ka të evidentuara si pasuri 43 banesa dhe disa ish objekte të gjykatave

Komuna e Prishtinës në regjistrin e pasurisë kontabël nuk kishte evidentuar ende 43 banesa komunale të dhëna në shfrytëzim, ish-objektin e Gjykatës së Apelit, ish objektin ...