Postet nga: avancimet

Shkeljet që i konstatoi Auditori në RTK nën udhëheqjen e bordit dhe menaxhmentit të ri

Zyra Kombëtare e Auditimit, ZKA, ka publikuar raportin për auditimin e RTK-së për vitin 2022 me të cilin ka konstatuar se ka patur shkelje në mënyrën ...

Senati i UP-së avancoi, emëroi dhe riemëroi edhe një pjesë të stafit akademik

Senati i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në mbledhjen e sotme ka marrë vendim për zgjedhjen e personelit akademik, të mbetur sipas konkursit të 14 majit të këtij ...

Senati miraton emërimet e personelit akademik të Universitetit të Prishtinës

Senati i Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina" gjatë mbledhjes së sotme ka shqyrtuar dhe miratuar zgjedhjen e personelit të ri akademik në fakultete.

Senati i UP-së avancoi, emëroi dhe riemëroi edhe një pjesë të stafit akademik

Senati i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në mbledhjen e sotme ka miratuar avancimet, emërimet dhe riemërimet e stafit akademik të katër fakulteteve.

Këta janë profesorët dhe asistentët e avancuar, emëruar dhe riemëruar sot nga Senati i UP-së

Senati i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” sot ka miratuar avancimet, emërimet dhe riemërimet e profesorëve sipas konkursit të shpallur në muajin maj.

Pas hulumtimit të KALLXO.com, Bordi anulon avancimet e 30 punëtorëve të Postës

Bordi i Postës së Kosovës ka vendosur që 30 nga 111 punëtorët e avancuar në kundërshtim me rregullat e brendshme, të rikthehen menjëherë në pozitat paraprake ...

Impakti i hulumtimit të KALLXO.com: 111 punëtorë të Postës preken nga rekomandimi i Bordit për anulim të avancimeve

Bordi i përkohshëm i Postës së Kosovës ka kërkuar nga menaxhmeti i ndërmarrjes të shfuqizojë të gjitha avancimet që kanë ndodhur brenda kësaj ...

Anëtarja e KShC-së nuk avancohet nga senati i UP-së

Anëtarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Vjollca Krasniqi nuk arriti të avancohet sot në senatin e UP-së si profesore e asocuar në Fakultetin Filozofik.