Postet nga: AKA

Raporti i Progresit e ‘lavdëron’ Agjencinë e Kosovës për Akreditim

Agjencia e Kosovës për Akreditim ka pranuar ‘lëvdata’ në Raportin e Progresit të këtij viti, të përpiluar nga ana e Komisionit Evropian për Kosovë...

KShC raporton në Komisionin për Arsim: S'ka akreditim pa publikime shkencore

Kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Hasnija Ilazi ka bërë të ditur se kanë vendosur që programet që janë në riakreditim këtë vit, standardet pë...

Konferenca e Rektorëve kërkon që të shtyhen afatet e kritereve shtesë për akreditim të programeve

Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Publike përmes një letre drejtuar Këshillit Shtetëror të Cilësisë ka reaguar ndaj kritereve shtesë të vendosura për akreditim të ...

Shtohen kritere për akreditim të programeve të Mjekësisë së Përgjithshme (FOTO)

Agjencia e Kosovës për Akreditim ka vendosur disa kritere të tjera për akreditim të programeve të Mjekësisë së përgjithshme, në të cilat duhet të dë...

Agjencia e Kosovës për Akreditim digjitalizon lëshimin e vërtetimeve

Të gjithë studentët dhe të diplomuarit që kanë nevojë të pajisen me vërtetime për akreditimin e programeve të tyre të studimeve, tani mund t'i nxjerrin ato online, ...

Drejtimi i Elektroenergjetikës në UP, dështon të akreditohet

Studentët që dëshirojnë të regjistrohen në drejtimin e Elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, për këtë vit akademik nuk mund ta bëjnë ...

AKA publikon vendimet dhe raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të procesit të akreditimit

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) ka publikuar sot të gjitha vendimet dhe raportet përfundimtare të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit që janë bërë ...

Agjencia e Kosovës për Akreditim prezantohet si storie suksesi nga 'CEENQA'

Agjencia e Kosovës  për Akreditimit  është prezantuar si storie suksesi nga Rrjeti i Evropës Qendrore dhe Lindore të Agjencive të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e ...