Postet nga: ZKA

Çekia zotohet për të ndihmuar zhvillimin e auditimit të jashtëm në Kosovë

Në Pragë është nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim mes Zyrës Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës dhe Zyrës Supreme të ...

Auditori: Zyra e kryeministrit rrezikon të humb ndihmën e ekspertëve të SIDA-s

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka publikuar raportin e auditimit të performancës për projektin “Zhvillimi i Kapaciteteve në Procesin e Bërjes së Politikave dhe Koordinimit në ...

Politika e mangët e punësimit në Kosovë

Planifikimi i politikave të punësimit në nivel kombëtar është karakterizuar me mangësi të shumta duke filluar nga vonesat në miratimin e dokumenteve strategjike, mos definimi i qartë ...

Kosova dështon të përmbushë standardet e cilësisë së ajrit

Kosova bën pjesë në mesin e shumë vendeve evropiane që nuk po përmbushin standardet ndërkombëtare dhe evropiane për cilësinë e ajrit.

BIRN dhe Ambasada e Britanisë inkurajojnë institucionet në zbatimin e rekomandimeve të auditorit

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN Kosova) në kuadër të bashkëpunimit me Ambasadën e Britanisë në Kosovë është duke punuar në inkurajimin e institucioneve publike pë...

Ritet numri i auditimeve të performancës

Zyra Kombëtare e Auditimit, i ka dhënë fokus të veçantë auditimeve të performancës nga institucionet.

Ngecjet e komunës së Shtimes në regjistrim të pronës komunale

Komuna e Shtimes në katër vite ka marrë 42 rekomandime nga Auditori. Në vitin 2014, 2016 dhe 2017 ajo ka marrë nga 10 rekomandime, me përjashtim të vitit 2015 kur Komuna e Shtimes ka ...

Komuna e Prizrenit adreson plotësisht vetëm 18% të rekomandimeve të Auditorit

Nga viti 2014 deri në vitin 2017, Auditori i Përgjithshëm i dha 80 rekomandime Komunës së Prizrenit për t’i përmirësuar dobësitë, mangësitë dhe shkeljet ...