Postet nga: auditimi

ZKA publikon gjetjet nga autidimi në MAPL për vitin 2019-të

Në raportin vjetor të përpiluar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal përgjatë vitit 2019, edhe njëherë vërtetohet llogaridhënia ...

Riauditimi vë në pah mosmenaxhimin e mirë me Fondin për Komunat e Veriut

 

Zyra Kombëtare e Auditorit: Përcaktimi i tarifave nga rregullatorët nuk përputhet me shpenzimet reale

 

Gjetjet skandaloze të raportit të Auditorit për sigurinë në trafik, qeveria ankohet për buxhet

Zyra Kombëtare e Auditimit ka prezantuar raportin e auditimit të performancës “Siguria në trafikun rrugor”, me mbajtjen e  një tryeze diskutimi për këtë çështje.

Komuna paguan 36 mijë euro për punët e pakryera

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Komuna e Dragashit ia ka paguar 36 mijë euro kompanisë “Renelual Tahiri”, për kontratën “Asfaltimi i rrugës Krushevë – Zlipotok - ...

‘Varg’ shkeljesh në prokurimin e Komunës së Malishevës

Prokurimi publik po del të jetë një ndër fushat në të cilat Komuna e Malishevës ka më së shumti shkelje e parregullsi të cilat i ka evidentuar Zyra ...

Zbulimi i auditorit komuna e Klinës paguan naftën më shtrenjtë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Komuna e Klinës ka blerë karburante më shtrenjtë se që ishte përcaktuar nga Agjencia Qendrore e Prokurorimit.

Malisheva me 65 të punësuar me kontrata mbi vepër

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se në Komunën e Malishevës janë angazhuar 65 persona me kontrata mbi vepër.