Postet nga: auditimi

Zyra e Auditorit: Ministria e Mbrojtjes ndryshoi procedurën e tenderit nga të hapur në të negociuar

Për nevojat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ministria e Mbrojtjes kishte hapur tenderin “Furnizim me automjete transporti, Kombi-bus”, ky tender ishte zhvilluar me procedurë të hapur ...

ZKA: Komuna e Klinës nuk ka ndërmarrë masa shtesë që detyron borxhlinjtë të paguajnë obligimet

Përveç letër-kujtimit, Komuna e Klinës nuk ka ndërmarrë masa shtesë për borxhlinjtë, sikur veprimet ligjore përmes përmbaruesit, në mënyrë që të detyrojë ...

Auditori i Përgjithshëm: Rreth 47 mijë euro avance të pambyllura për udhëtime zyrtare në MKRS

Zyra Kombëtar e Audimiti ka evidentuar mbi 47 mijë euro avance të pambyllura për udhëtime zyrtare në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për 2022.

Zyrtarët e Podujevës udhëtuan në Mal të Zi e Shqipëri, por nuk i arsyetuan 1,325 euro shpenzime

Komuna e Podujevës për udhëtim zyrtar dy ditorë në Shqipëri dhe Mal të Zi për zyrtarë komunalë, kishte marrë avancë në vlerë prej 6 mijë euro, ...

Auditori: Komuna e Kamenicës angazhoi staf të ri për të kryer punë që duhej të kryheshin nga stafi i rregullt

Në raportin e vitit 2022 për Komunën e Kamenicës, Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se kjo Komunë kishte angazhuar staf për punë dhe detyra që ...

ZKA: Mbi 1.7 milionë euro subvencione të paarsyetuara në MKRS për 2022

Mbi 1.7 milionë euro është fatura e subvencioneve të paarsyetuara që është evidentuar në raportin vjetor të Zyrës Kombëtare të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore në Ministrinë e ...

ZKA: Ministria e Mbrojtjes e mbylli avancën mbi 1 milion euro pa u mbajtur të gjitha trajnimet

Për trajnimin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ministria e Mbrojtjes kishte lidhur marrëveshje me programin amerikan Foreign Military Sales (FMS). Kë...

MPB pagoi mbi 100 mijë euro paga për 20 pjesëtarë të ‘Mbrojtjes Civile’ pa shkuar në punë gjatë vitit 2022

Zyra Kombëtare e Auditimit ka bërë të ditur se Ministria e Punëve të Brendshme gjatë vitit 2022 kishte realizuar pagesa mbi 100 mijë euro për 20 punonjës të ...