Postet nga: OJQ

Fondet - Sfida që përcjellë organizatat që avokojnë për të drejtat e grave

‘Djepi i Buzëqeshjes’ është një prej organizatave që është mbyllur për shkak të mungesës së fondeve e dhjetëra të tjera që avokojnë në fushën e ...

Pas 5 viteve nga miratimi i Ligjit, nis zbatimi për regjistrimin e ndërmarrjeve sociale

Pas pesë vitesh nga miratimi i Ligjit për ndërmarrje sociale, sot u dha lajmi për fillimin e zbatimit - regjistrimin e këtyre ndërmarrjeve. Kjo nismë ...

OJQ-të në Kosovë - Një perspektivë mbi nevojën e rrjetëzimit ndërkombëtar 

Bashkëpunimi ndërkombëtar përmes rrjetëzimit me OJQ-të përtej Kosovës dhe rajonit mbetet ende i mangët për një pjesë të OJQ-ve në Kosovë. ...

Drama e subvencionimeve, vonesat e MKRS rrezikojnë projektet e OJQ-ve për rininë

Fondet për rini që MRKS do të duhej t’i kishte shpërndarë organizatave rinore nuk po procesohen duke i lënë kështu aktivitetet rinore të pa subvencionuara ...

Diskriminimi i OJQ-ve për të drejtat e grave në zonat rurale

Rreth 90 kilometra larg nga Prishtina ndodhet Krusha e Madhe, fshat ky që në mendje ta sjellë luftën e fundit në Kosovë, e simbolin e rezistencës, Fahrije Hotin.

OJQ-të dhe gratë përballë qasjes në trajnime 

Gratë - kryesisht nga zonat rurale, shtrojnë nevojën për trajnime të cilat do t’iu ndihmonin atyre për t’i përvetësuar më shumë aftësisë ...

Sheshi ne Prishtine

Pengesat ligjore që pamundësojnë regjistrimin e OJQ-ve si Ndërmarrje Sociale 

Edhe pas pesë viteve nga miratimi i Ligjit, shteti kosovar nuk ka arritur që të regjistrojë asnjë ndërmarrje sociale për shkak të ngecjes së dispozitave ligjore. 

Rrënohet një pjesë e shtëpisë së “Familjes Koroglu” e mbrojtur me ligj, reagon rrjeti i OJQ-ve në Mitrovicë

Rrjeti i Organizatave Kulturore të Mitrovicës (RrOK) ka reaguar lidhur me rrënimin e një pjese të monumentit - shtëpisë së “Familjes Koroglu” në Mitrovicë.