Postet nga: imuniteti i korrupsionit

Kryetari i Supremes: Besimi i qytetarëve po humbet kur po i krahasojnë dënimet

Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka vlerësuar se raporti vjetor i monitorimit të gjykatave ‘Imuniteti i Korrupsionit’ i organizatave BIRN dhe Internews Kosova është ...

Kelmendi për raportin "Imuniteti i Korrupsionit": Kjo tregon që aktakuzat ose nuk kanë prova të fuqishme ose prokurorët nuk kanë aftësi

Organizatat BIRN Kosova dhe Internews Kosova kanë publikuar raportin “Imuniteti i Korrupsionit”, ku janë analizuar 40 raste të aktgjykimeve dënuese të korrupsionit gjatë vitit 2021.

Kryesuesi i KGJK-së: Shqetësuese gjetjet e raportit të BIRN dhe Internews Kosova

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj, ka folur për dënimet e ulëta të të akuzuarve për korrupsion.

Ministrja Haxhiu për gjyqtarët: Po më duken si avokatë

Organizatat BIRN Kosova dhe Internews Kosova kanë publikuar raportin “Imuniteti i Korrupsionit”, ku janë analizuar 40 raste të aktgjykimeve dënuese të korrupsionit gjatë vitit 2021.

Gërvalla: Në 40 aktgjykime për korrupsion janë evidentuar 49 rrethana rënduese e 163 rrethana lehtësuese

Organizatat BIRN Kosova dhe Internews Kosova kanë publikuar raportin “Imuniteti i Korrupsionit”, ku janë analizuar 40 raste të aktgjykimeve dënuese të korrupsionit gjatë vitit 2021.

Dubrava thatë - LIVE

Organizatat BIRN Kosova dhe Internews Kosova kanë publikuar raportin “Imuniteti i Korrupsionit”, ku janë analizuar 40 raste të aktgjykimeve dënuese të korrupsionit gjatë vitit 2021.

Kryetari i Gjykatës Supreme vlerëson raportin ‘Imuniteti i Korrupsionit’ të hartuar nga BIRN dhe Internews Kosova

Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka thënë se raporti vjetor i monitorimit të gjykatave ‘Imuniteti i Korrupsionit’ është një raport që precizon se të ...

Zogaj: Rritja e numrit të gjyqtarëve do të kontribuojë në zbatimin e politikës ndëshkimore

Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Albert Zogaj, morën pjesë në konferencën e ...