Postet nga: BIRN Kosova

Thirrje për aplikim: Trajnim mbi gazetarinë e bazuar në fakte për gazetarët e rinj - BIRN Kosova

Në shoqëritë multietnike, post-konfliktuale, keqinformimi mund të ndikojë negativisht në kushtet për krijimin e një paqeje të qëndrueshme, bashkëjetesës mes komuniteteve dhe të krijojë mospajtim ...

400 mijë euro për monitorimin e mediave për dy vitet e ardhshme

Me projektbuxhetin për vitin 2024, parashihet që për dy vitet e ardhshme 2024-2025 të bëhet monitorimi i mediave në Kosovë.

Sa ka siguri në vendet e punës në Kosovë?

102 punëtorë kanë vdekur si pasojë e aksidenteve në vendet e punës që nga viti 2016 në Kosovë.

Konferenca e BIRN, kërkohet bashkëpunim më i madh mes prokurorive të rajonit në trajtim dhe gjykim të krimeve të luftës

Në konferencën e Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese me temën “Arkivat dhe parandalimi i konflikteve: Mësime nga e kaluara, vizione për të ardhmen”, u theksua ...

BIRN Kosova dhe organizata të shoqërisë civile formojnë Koalicionin Kosovar kundër Dezinformimit

Me anë të një deklarate të përbashkët BIRN Kosova dhe organizatat e shoqërisë civile krijuan Koalicionin Kosovar Kundër Dezinformimit me qëllim të luftimit të propagandë...

Thirrje për Aplikim: Shkolla Verore për Anti-Dezinformim 2022, organizuar nga BIRN Kosova

 

Kryetari i Gjykatës Supreme vlerëson raportin ‘Imuniteti i Korrupsionit’ të hartuar nga BIRN dhe Internews Kosova

Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka thënë se raporti vjetor i monitorimit të gjykatave ‘Imuniteti i Korrupsionit’ është një raport që precizon se të ...

Me aktivitete të shumta përfunduan ‘Ditët e Energjisë së Gjelbër 2022’

‘Ditët e Energjisë së Gjelbër 2022’, u shënuan në lokacione të ndryshme anembanë Kosovës ndërmjet 16 dhe 22 majit. Nisma përfshinte aktivitete të shumta, për të ...