Postet nga: auditori i përgjithshëm

Zyra Kombëtare e Auditimit anëtarësohet në Organizatën Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit

Zyra Kombëtare e Auditimit wshtw anëtarësuar në Organizatën Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit

Auditori i Përgjithshëm po merr pjesë në takimin vjetor të Komitetit të INTOSAI-it në Japoni

Në Tokio të Japonisë, po mbahet takimi vjetor i Komitetit të INTOSAI-it  për Ngritje të Kapaciteteve, ku po merr pjesë Auditori i Përgjithshëm i Kosovës.

Raporti skandaloz i Postës së drejtuar nga Sejdi Hoxha i PDK-së

Auditori i Përgjithshëm ka gjetur se pasqyrat financiare të Postës së Kosovës, nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë.

130 mijë euro paga për 32 punëtorë pa dalë asnjëherë në punë

Mbi 130 mijë euro është shumë që Ministria e Arsimit e ka paguar për 32 zyrtarë të komunitetit serb, për të cilët nuk ka dëshmi se kanë ardhur ...

Profesorët e Pejës me pagë e honorare në dy vende të punës

Të paktën gjashtë profesorë të Universitetit të Pejës marrin pagë dhe shtesa për orë mbi normë në këtë universitet, përderisa janë të angazhuar edhe në ...

Auditori i Përgjithshëm takohet me përfaqësuesit e organizatave buxhetore

Zyra Kombëtare e Auditimit ka zhvilluar takim informues me zyrtarët kryesorë financiarë të organizatave buxhetore të nivelit qendror dhe lokal. Me këtë rast janë prezantuar çështje dhe ...

Auditori i Përgjithshëm bën thirrje mobilizimin e institucioneve për përmirësimin e ajrit në Kosovë

Zyra Kombëtare e auditimit ka reaguar për gjendjen e ajrit në Kosovë duke thënë se pavarësisht se kanë bërë dy auditime me rekomandime konkrete pë...

Auditori gjen mangësi në menaxhimin e listës esenciale të barnave

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm përmes auditimit të menaxhimit të listës esenciale ka gjëtur se lista  nuk është përditësuar që nga viti 2013 dhe ...