Postet nga: Auditim

Komuna e Suharekës pagoi parmakët që nuk u vendosën në një urë

Komuna e Suharekës gjatë vitit 2020 ka paguar punë të cilat nuk janë realizuar.

Kompania 'Pastrimi' punësoi 37 persona pa procedura të rekrutimit gjatë vitit 2020

Kompania Rajonale "Pastrimi" sh.a., gjatë vitit 2020 ka angazhuar 37 punonjës me kontrata me afat të caktuar për punë dhe detyra specifike, por këta punonjës mbulonin pozita ...

Lipjan, përfituesit e subvencioneve nuk ofruan dëshmi për mbi 12 mijë euro

Përfituesi i subvencionit KF "Arbëria" nga Dobraja e Madhe në vlerë prej 19,970 euro dhe KF "Ulpiana" në Lipjan 15 mijë euro, kishin sjellë raportet brenda afatit ligjor, por kishte ...

Rreth 5 milionë euro borxhi ndaj Komunës së Lipjanit

Borxhi ndaj Komunës së Lipjanit në vitin 2020 e kap vlerën e 4,8 milionë eurove. Pjesa më e madhe e këtij borxhi përbëhet nga tatimi në pronë ...

Afër 3 milionë euro kushtuan, Shtërpca nuk i shfrytëzon banesat sociale

Edhe pse banesat sociale në Komunën e Shtërpcës janë përfunduar qysh prej para pesë vjetësh, ato kurrë nuk janë shfrytëzuar.

Komuna e Lipjanit zhvilloi 14 procedura të prokurimit jashtë planit dhe pa njoftim

Komuna e Lipjanit ka zhvilluar procedura të prokurimit jashtë planit të prokurimit dhe pa njoftim paraprak të Agjencisë Qëndrore të Prokurimit (AQP).

Komuna e Lipjanit shpenzoi paratë e ndara për COVID-19 në mirëmbajtje të rrugëve

Komuna e Lipjanit ka shpenzuar buxhetin e ndarë nga qeveria për situatën me COVID-19 në obligime tjera.

Borxhi ndaj Komunës së Gjilanit rritet për 1 milion e 200 mijë euro

Komuna e Gjilanit nuk ka krijuar mekanizma efikasë për mbledhjen e borxhit prej rreth 12 milionë euro.