Postet nga: Auditim

Kuvendi merr vendim që të auditohet puna KOSTT-it në gjashtë vitet e fundit

Me 64 vota për, 15 kundër dhe asnjë abstenim Kuvendi e ka miratuar raportin me rekomandime lidhur me problemet e evidentuara në NP KOSTT Sh.A. institucion ky që do ...

Në kundërshtim me rregulloren, Universiteti i Prishtinës ka kompensuar 13 persona për punë shtesë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se 13 anëtarë të komisioneve për punë shtesë janë kompensuar me 1,892 euro edhe pse këto komisione nuk konsiderohen komisione profesionale apo ...

37 profesorë të Universitetit të Prishtinës janë të angazhuar edhe universitete të tjera publike

Zyra Kombëtare e Auditimit ka identifikuar 37 profesorë të cilët kanë marrëdhënie të rregullt pune me Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" janë të angazhuar me punë ...

Auditori: Disa punëtorë të Telekomit kanë pasur qasje në sisteme informative edhe pas ndërprerjes së kontratës së punës

Në analizën e bërë të listës së punonjësve, të cilët kanë ndërprerë kontratën e punës dhe listës së përdoruesve aktiv ...

Diskriminimi në Telekom: Me grada e pozita të njëjta, marrin paga të ndryshme

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se për 84 pozita në Telekomin e Kosovës, punonjësit nuk paguhen njëjtë edhe pse kanë grada të njëjta pë...

Telekomi i Kosovës ka angazhuar 11 punonjës pa konkurs publik

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 11 punonjës për punë dhe detyra specifike, pa shpallur konkurs publik.

Telekomi i Kosovës punësoi një ekspert edhe pse nuk kishte diplomë në fushën e kërkuar

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur mangësi në një proces të rekrutimit në Telekomin e Kosovës.

Telekomi i Kosovës me mbi 16.5 milionë euro humbje në vitin 2020

Ndërmarrja Publike "Telekomi i Kosovës" ka pësuar humbje në vlerë 16,583,000 euro në vitin 2020.