Postet nga: 2019

Shpenzimet per karburante, telefona e dreka të Komunës së Prizrenit

Komuna e Prizrenit ka shpenzuar për karburant 45, 990 euro për 557,000 kilometra.

Progresi dhe problemet e Komunës së Kamenicës sipas Auditorit

Komuna e Kamenicës ka qenë njëra ndër komunat me më së paku investime kapitale në Kosovë. Në vitin 2017, investimet e realizuara ishin vetëm 241 mijë euro ndë...

Auditori: Agjencia e Privatizimit angazhoi 68 punëtorë me kontrata mbi vepër pa procedura

Agjencia  Kosovare e Privatizimit gjatë vitit 2019 ka angazhuar 68 punonjës me marrëveshje për shërbime të veçanta (kontrata mbi vepër), pa zhvilluar ndonjë procedurë formale të ...

Auditori gjen mangësi në regjistrimin e pasurisë në PZAP

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) në vitin 2019 në disa raste nuk i ka regjistruar pasuritë në regjistrat përkatë...

Sa licenca lëshoi KPMM-ja gjatë vitit 2019?

Komisioni për Miniera dhe Minerale (KPMM) ka njoftuar se gjatë vitit 2019 janë lëshuar gjithsej 255 licenca dhe leje, nga këto 85 Licenca të Hulumtimit, 52 Licenca të Shfrytëzimit si ...

Kopjimi në Testin e Maturës, dukuri e pa ndalshme

 

Fitues dhe finalistë të çmimit Pulitzer, trajnerë në Shkollën Verore të BIRN-t sivjet

Gazetarët dhe redaktorët fitues të çmimeve, do të trajnojnë më shumë se 30 gazetarë në kryerjen e hulumtimeve me burime të hapura, duke verifikuar të dhënat dhe duke ...

Cila është pasuria e shefit të parë të AKI-së?

Bashkim Smakaj, ish-shefi i parë i Agjencisë Kosovare të Intelegjencës (AKI), i cili që nga muaji shkurt i vitit 2017 mban pozitën e këshilltarit politik të presidentit të ...