Arkiva Kryesore

Politizimi i shkollave

Politizimi i shkollave

Sa kanë qenë të ndikuara vendimet për emërimet e drejtorëve nëpër shkolla?

Rritja e efikasitetit nëpër gjykata

Rritja e efikasitetit nëpër gjykata

Festivali i Filmit

Festivali i Filmit

Në rubrikën Kultura në Kosovë, Arif Muharremi sjellë te rejat prej festivaleve të filmave që u organizuan këtë muaj.

Omnibus reportazhesh

Omnibus reportazhesh

Këtë të enjte emisioni Jeta në Kosovë transmeton një sërë reportazhesh mbi arsim, gjyqësi dhe shëndetësi.

E drejta Autoriale

E drejta Autoriale

Sa falënderues është shkrimi i librave universitar, kur këta libra mund të gjinden nëpër fotokopjet afër fakulteteve?

Banesa e kontestuar

Banesa e kontestuar

Si ndodh që e njejta banesë u është shitur 6 personave? A ka rrezik që viktimat e mashtrimeve të tilla të kërkojnë drejtësi me sheriat?

Princi naiv

Princi naiv

Dhandrri i Kosovës

Infeksionet ne Dermatologji

Infeksionet ne Dermatologji

A janë të mbrojtur mjekët e QKUK-së prej sëmundjeve ngjitëse me të cilat mund të infektohen nga pacientët e tyre?

Falja e truallit për ndërtimin e shtëpisë së shëndetit

Falja e truallit për ndërtimin e shtëpisë së shëndetit

Jeta në Kosovë: protokolli EULEX – Serbi

Jeta në Kosovë: protokolli EULEX - Serbi

Në kuadër të emisionit, hulumtuesi Isa Gacaferi zbulon se si në procesin e kthimit të personave, zyrtarët komunal të komunës së Klinës keqpërdorin pozitat zyrtare ...

Protokolli EULEX – Serbi

Protokolli EULEX - Serbi

Jeta në Kosovë: protokolli EULEX - Serbi

Protokolli Eulex – Serbi – Pieter Faith

Protokolli Eulex - Serbi - Pieter Faith