Postet nga: universiteti i pejës

Universiteti i Pejës hap konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj

Universitetit ”Haxhi Zeka” në Pejë ka hapur konkurs për pranimin  e studentëve të rinj në vitin akademik 2022/2023.

MAShTI dorëzon në Polici disa nga gjetjet e Auditorit të Brendshëm për tri universitetet publike

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit i ka dorëzuar në Policinë e Kosovës disa nga gjetjet që i ka evidentuar Auditori i Brendshëm i kë...

Auditimi i MAShTI-it, anomali rekrutimesh në Universitetin e Pejës

Auditori i Brendshëm i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në vitin 2021, ka vënë në pah, mënyrën e menaxhimit të shpenzimeve dhe personelit të ...

‘Hem avokat – hem profesor’, auditori gjen shkelje në Universitetin e Pejës

Auditori i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, ka evidentuar një rast interesant në Universitetin e Pejës “Haxhi Zeka”, gjatë auditimit të tij në vitin 2021.

Rektori i Universitetit të Pejës, deklaroi mbi 300 mijë euro pasuri

Rektori i Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka”, Fadil Millaku posedon rreth 300 mijë euro pasuri.

Shpallen zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin e Pejës

Këshilli Drejtues i Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, ka vendosur që të shpallë zgjedhjet e përgjithshme në këtë universitet, të cilat do të organizohen në pajtim me ...

Universiteti i Pejës ka shpenzuar vetëm 1 mijë euro për furnizim me pajisje për mbrojtje nga COVID-19

Universiteti "Haxhi Zeka" në Pejë ka shpenzuar vetëm 1 mijë euro për furnizim me pajisje për parandalimin dhe mbrojtjen nga COVID-19.

Universiteti i Pejës hap konkurs për mbi 1 mijë studentë të rinj

Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë e ka hapur sot konkursin për pranimin e studentëve të rinj, për vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2020/2021.