Postet nga: Shkeljet

Raporti i ekspertëve të BE-së, telashet që i karakterizuan zgjedhjet e 14 shkurtit 

Problemet me votimin jashtë Kosovës, mosrespektimi i masave kundër pandemisë gjatë fushatës, rinumërimi i votave për shkak të mospërputhjeve, gjatë procesit të zgjedhjeve të ...

Privatësia, mbrojtja që ende nuk trajtohet në gjykatë

Edhe pse ligji e garanton të drejtën për privatësi, gjykatat e vendit ende nuk kanë të dhëna për numrin e padive ku palët janë ...

Shkeljet “me dy këmbë” te materialet e sponsorizuara

Kodi i Mediave të Shkruara të Kosovës e ka përcaktuar qartë se çka është materiali sponsorizues.

VIDEO: Si u paditën pesë komuna për mosrespektim të barazisë gjinore?

Emisioni i fundit ‘Drejtësia në Kosovë’ transmetoi hulumtimin për shkeljet që Kuvendet Komunale të Komunës së Prishtinës, Vushtrrisë, Malishevës, Deçanit dhe Dragashit bënë ...

Profesori ankohet për keqmenaxhim në Universitetin e Mitrovicës

Themelimi i tre fakulteteve të reja në Universitetin e Mitrovicës është përcjellë me pakënaqësi te stafi akademik të cilët kanë ankesa për menaxhmentin në ...

Demokraci Plus: Po Përsëriten Shkeljet e Ligjit të Prokurimit

Ligji i Prokurimit Publik është duke u shkelur, ndërsa shkeljet e tij përsëriten dhe janë të ngjashme viti pas viti, konstatohet në një draft-raport të “Demokracisë Plus” ...

Dosja me Shkelje e TC ‘Kosova e Re’ Dërgohet në Prokurori

Në dosjen për Termocentralin “Kosova e Re” të dërguar në Prokurori, Konsorciumi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID) thotë se ...

Auditori Gjen Përdorim të Makinave Private për Çështje Zyrtare

Raporti i auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2014 për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) sot doli para komisionit për mbikëqyrjen e financave ...